Projectaanvraag

De maximale looptijd voor aanvragen in de openstelling van 1 april 2024 t.m 30 september 2024 is anders dan in eerdere openstellingen en is voor Noord-Brabant anders dan voor Limburg.

Voor Zuid-Limburg: De uitvoering van het project is binnen 36 maanden na dagtekening van de verleningsbeschikking voltooid.

Voor West-Noord-Brabant: De uitvoering van het project is voor 31 december 2026 voltooid.

Natuurdoelanalyses hebben aangetoond dat de Brabantse natuur is verslechterd. Het gevolg hiervan is dat de vergunningverlening voor aanvragen met stikstofeffecten op Natura 2000-gebieden voorlopig stil komt te liggen. Deze ligt stil totdat de benodigde aanvullende maatregelen zijn geborgd en de effecten ervan voldoende zeker zijn. Projecten in alle sectoren van de Brabantse samenleving worden hierdoor geraakt. Ook voor projecten op het gebied van verduurzamen, industrie, agrofood / landbouw of infrastructuur kan in elk geval tijdelijk geen vergunningverlening plaatsvinden. Projecten waarbij geen sprake is van stikstofdepositie op de betreffende Natura 2000-gebieden kunnen wel worden uitgevoerd. Meer informatie: https://www.aanpakstikstofbrabant.nl/natuurdoelanalyses/veelgestelde-vragen-natuurdoelanalyses/default.aspx

Begunstigden zijn mkb, non-profit organisaties, onderzoeksinstellingen en overheden.

In Zeeland en West-Noord-Brabant kan ook grootbedrijf onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor financiële steun

 

Het JTF zet in op drie sporen:

  • Innovatie;
  • Investeringen in technologie, systemen en infrastructuur in de geselecteerde JTF-gebieden.
  • Arbeidsmarkt;

Middelen innovatie
De middelen voor innovatie gaan naar projecten die leiden tot economische diversificatie, modernisering en omschakeling.

Middelen investeringen in technologie, systemen en infrastructuur in de geselecteerde JTF-gebieden
De middelen voor investeringen in technologie, systemen en infrastructuur gaat het om de “hardware” die nodig is voor de transitie.

Middelen arbeidsmarkt
De helft van de beschikbare middelen is gereserveerd voor arbeidsmarkt. Het gaat daarbij om het creëren van nieuwe werkgelegenheid, bijscholing en omscholing van werknemers en werkzoekenden, hulp bij het zoeken naar werk voor werkzoekenden en actieve integratie van werkzoekenden. Hierbij ligt extra focus op jongeren.