Projectaanvraag

Begunstigden zijn mkb, non-profit organisaties, onderzoeksinstellingen en overheden.

In Zeeland en West-Noord-Brabant kan ook grootbedrijf onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor financiële steun

 

Het JTF zet in op drie sporen:

  • Innovatie;
  • Investeringen in technologie, systemen en infrastructuur in de geselecteerde JTF-gebieden.
  • Arbeidsmarkt;

Middelen innovatie
De middelen voor innovatie gaan naar projecten die leiden tot economische diversificatie, modernisering en omschakeling.

Middelen investeringen in technologie, systemen en infrastructuur in de geselecteerde JTF-gebieden
De middelen voor investeringen in technologie, systemen en infrastructuur gaat het om de “hardware” die nodig is voor de transitie.

Middelen arbeidsmarkt
De helft van de beschikbare middelen is gereserveerd voor arbeidsmarkt. Het gaat daarbij om het creëren van nieuwe werkgelegenheid, bijscholing en omscholing van werknemers en werkzoekenden, hulp bij het zoeken naar werk voor werkzoekenden en actieve integratie van werkzoekenden. Hierbij ligt extra focus op jongeren.