VISTA Transition Network Academy

De regionale arbeidsmarkt in Zuid-Limburg kent grote uitdagingen ten gevolge van de klimaat en energietransitie, met een groeiende, structurele arbeidsmarktkrapte in vele technische sectoren, een kwalitatieve mismatch tussen bestaande en gevraagde competenties, een grote aankomende vervangingsvraag en vele onzekerheden. Met de ondersteuning vanuit het JTF worden deze uitdagingen aangepakt, door in te zetten op een grondstof- en energie transitie naar een energie-neutrale, circulaire en groene chemie economie.

Op basis van een in 2022 uitgevoerde strategische verkenning in Zuid-Limburg is (naast andere JTF spoor-3 projecten) het project “VISTA Transition Network Academy” opgezet met als doel het inrichten van een op de vraag van de arbeidsmarkt afgestemde mbo opleidingsinfrastructuur in Zuid Limburg die noodzakelijk is om de benodigde kennis en vaardigheden aan te leren aan (toekomstige) medewerkers van techniekbedrijven die investeren in het gebruik van processen voor de groene chemie, groene energie en circulaire grondstoffen, alsook het scholen van deze medewerkers in de benodigde transitievaardigheden. Dit wordt gedaan in netwerkverband, deels op Chemelot en deels op andere locaties in Zuid-Limburg.

In dit project worden in totaal 9 mbo-opleidingen doorontwikkeld en tevens een reeks opleidingsmodules en trainingen ontwikkeld specifiek voor de groene chemie (inhoud curricula en benodigde onderwijsfaciliteiten). Hiermee worden totaal 540 huidige en toekomstige werknemers van de bedrijven in de groene chemie in Zuid-Limburg opgeleid of bijgeschoold. Daarnaast wordt een innovatieve mbo-opleidingsmethodiek (CfD en CoP) voor de groene chemie en bijbehorende validering ontwikkeld en worden 3 docent professionalisering modules ontwikkeld en uitgevoerd voor 130 docenten en praktijkopleiders.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
Arbeidsmarkt (Spoor 3)
Regio
Zuid-Limburg
Projectlocatie
Geleen
Startdatum:
1/1/2024
Einddatum:
12/31/2026

Begunstigde:

Adres:
Postbus 1825 6201 BV Maastricht | Urmonderbaan 22 6167 RD Geleen
Geleen
Nederland
Partner(s):
VISTA college | Chemelot Innovation and Learning Labs B.V.

Financiering

EU (JTF)
€ 967.432
:
€ 860.493
Totaal publiek:
€ 1.827.925
Totaal privaat:
€ 106.939
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.934.864

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek