Turning Waste into Thermoplastic Materials

De regio West-Noord Brabant staat bekend om één van de grootste chemische industrieterreinen in Nederland. Vanzelfsprekend voorziet deze industrie werkgelegenheid voor vele inwoners in de regio. Door de groeiende focus op de transitie naar een circulaire economie neemt de fossiele industrie in rap tempo af, hierdoor ook de werkgelegenheid. Dit betekent ook dat in West-Noord Brabant een behoorlijk aantal banen zal verdwijnen. Het is hierom noodzakelijk dat de regio zich voorbereid op de socio-economische impact van de oprukkende energietransitie.

UBQ Materials kan bijdragen aan de oplossing voor deze uitdaging. UBQ Materials heeft een innovatieve afvalconversietechnologie ontwikkeld die gemeentelijk vast afval van stortplaatsen omzet in een duurzaam alternatief voor op olie gebaseerde kunststoffen. Deze aanpak pakt een van de belangrijkste obstakels in de overgang naar een circulaire economie aan door het overmatig gebruik van hulpbronnen en de CO2-uitstoot te verminderen. UBQ Materials begint zijn wereldwijde uitbreiding in Bergen op Zoom met een ultramoderne industriële faciliteit en een onderzoeks- en ontwikkelingslaboratorium.

Om het territoriale Just Transition Plan van West-Brabant en de RIS3 Zuid-Nederland te ondersteunen, zal UBQ Materials bijdragen aan de transformatie van fossiele naar groene chemie door ondersteuning te bieden voor projecten en banen te creëren in de regio:

  • Het mogelijk maken van een vermindering van 204.800 ton CO2 per jaar na ingebruikname van de fabriek, in vergelijking met de CO2-intensieve productie van maagdelijk thermoplast en een aanzienlijke bijdrage leveren aan de doelstellingen die zijn gesteld door de regio Noord-West Brabant.
  • Het opstarten van een volledig functionele demonstratiefabriek in Bergen op Zoom met een RDF-verwerkingscapaciteit van 105.000 ton per jaar.
  • Het creëren van 140 banen in de groene chemie- en recyclingsector, ter ondersteuning van de regionale economie.
  • Het waarborgen van voortdurende ontwikkeling van kennis over de circulaire economie en recycling, ter ondersteuning van de overgang naar groene chemie.

Project in de schijnwerpers

Dit project is groter dan € 10 miljoen aan kosten en wordt daardoor extra in de schijnwerpers gezet. Lees hier meer over strategische EU-projecten binnen JTF.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
Innovatie (Spoor 1)
Regio
West-Noord-Brabant
Projectlocatie
Bergen op Zoom
Startdatum:
4/1/2023
Einddatum:
4/30/2026

Begunstigde:

Adres:
Conradweg 7 4612 PT Bergen op Zoom
Bergen op Zoom
Nederland
Partner(s):
UBQ Materials NL B.V.

Financiering

EU
€ 5.000.000
Totaal publiek:
€ 5.000.000
Totaal privaat:
€ 8.488.893
Totale subsidiabele kosten:
€ 13.488.893

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek