StrongerCircle

De regionale arbeidsmarkt in Zuid-Limburg staat voor grote uitdagingen als gevolg van de klimaat- en energietransitie, met een groeiend, structureel tekort op de arbeidsmarkt in veel technische sectoren, een kwalitatieve mismatch tussen bestaande en vereiste kennis en competenties, een grote aankomende vervangingsvraag en veel onzekerheden. Met de steun van de JTF zullen deze uitdagingen worden aangepakt, door te focussen op een grondstoffen- en energietransitie naar een energieneutrale, circulaire en groene chemie-economie.

Voortbouwend op de succesvolle start van de bacheloropleiding Circular Engineering aan de Faculty of Science and Engineering, zal de UM het onderwijsaanbod op academisch niveau uitbreiden en verbeteren door de ‘cirkel’ te versterken die burgers, de arbeidsmarkt en de huidige maatschappelijke uitdagingen met elkaar verbindt. Het onderzoek naar de tekorten op de arbeidsmarkt in de regio door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de UM was de inspiratie voor de ontwikkeling van het vakgebied duurzame techniek en is nog steeds de drijvende kracht achter ons doel als betrokken burgerpartner in het Limburgse landschap.

Samen met onze regionale partners hebben we ervoor gekozen om ons te richten op een groter overkoepelend programma, gecoördineerd door de succesvolle projectteams in JTF spoor 3 met een specifieke bijdrage aan de ‘Transitie Academie Zuid-Limburg’, gericht op het versterken van de Zuid-Limburgse netwerkinfrastructuur voor ontwikkeling en opleiding in het kader van de klimaattransitie. In deze context zal dit project de cirkel versterken die maatschappij, innovatie en industrie in Zuid-Limburg verbindt door het curriculum en de faciliteiten van de bestaande bacheloropleiding Circular Engineering te verbreden met een verbeterde leerlijn werktuigbouwkunde en productietechniek, en door het engineeringaanbod te verdiepen door een nieuwe masteropleiding van 24 maanden in duurzame engineering te ontwikkelen. Deze masteropleiding is gericht op de materialen- en afvaleconomie en de grondstoffentransitie van chemische industrie. Ook richt deze aanvraag zich op het versterken van de arbeidsmarkt door het bouwen van een raamwerk voor professionalisering en integratie van ingenieursstudenten binnen de Zuid-Limburgse arbeidsmarkt, en het gestructureerd ontsluiten van ingenieurs-onderwijsmogelijkheden naar andere onderwijsaanbieders, het MKB en bredere industriële netwerken in Zuid-Limburg.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
Arbeidsmarkt (Spoor 3)
Regio
Zuid-Limburg
Projectlocatie
Maastricht
Startdatum:
1/1/2024
Einddatum:
12/31/2026

Begunstigde:

Adres:
Postbus 616 6200 MD Maastricht
Maastricht
Nederland
Partner(s):
Universiteit Maastricht

Financiering

EU (JTF)
€ 971.275
:
€ 1.000.819
Totaal publiek:
€ 1.972.094
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.972.094

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek