SLICE – ValoriSation of LIgnin to bio-based Chemicals and fuEls

De wereld vertrouwt momenteel zwaar op fossiele brandstoffen wat leidt tot aanzienlijke milieuproblemen, zoals klimaatverandering en vervuiling. De Europese Green Deal heeft als doel de uitstoot van broeikasgassen te verminderen om zo de emissiereductie voor 2030 en de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te behalen. Om dit te verwezenlijken, moet de (petro)chemische industrie alternatieven verkennen.
Een veelbelovend alternatief in deze transitie is het gebruik van biomassa grondstoffen, zoals lignine. Lignine is een natuurlijk polymeer van aromatische eenheden dat voorkomt in houtachtige (niet-eetbare) lignocellulose-biomassa en reststromen uit de agrarische- en voedingsindustrie. Lignine heeft de potentie om als bron te dienen voor brandstof- en chemische productie, maar het commerciële gebruik ervan is beperkt vanwege het gebrek aan efficiënte technologieën voor biomassavoorbehandeling en ligninescheiding. Om van lignine dus een haalbaar alternatief te maken, zijn kosteneffectieve verwerkingstechnologieën nodig om oligomere en minder gecondenseerde lignine te isoleren uit lignocellulose biomassa. Deze lignine kan worden opgelost en gesmolten om een geschikt grondstoffenplatform te creëren dat kan worden gebruikt in diverse hoogwaardige toepassingen. Zo kan deze vloeibare lignine of biobased ruwe olie verder worden verfijnd en opgewaardeerd tot duurzame Heavy Fuel Oil (HFO) drop-in blend en (basis) chemicaliën, zoals aromaten (BTEX en fenolen) en olefinen.

Het consortium, bestaande uit Vertoro, TNO en Green Chemistry Campus, zal in het SLICE-project samenwerken om deze verwerkingstechnologie veelzijdiger en meer circulair te ontwikkelen en te verbeteren. Hierdoor zal niet alleen de directe uitstoot van het proces verminderen, maar ook een bijdrage worden geleverd aan het realiseren van een groenere economie binnen de conventionele (petro)chemische infrastructuur en maritieme industrie rondom de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom en de haven van Moerdijk.

Het project twee hoofddoelen. Ten eerste is het gericht op het aantonen van de opwaardering van ruwe lignine-oliën naar biobased (bulk) chemicaliën en brandstoffen in bestaande nafta krakers en het karakteriseren van resulterende brandstoffen als drop-in blend voor gebruik in de huidige verbrandingssystemen van schepen. Daarnaast omvat het de circulaire doorontwikkeling van de benodigde verwerkingstechnologie door de huidige residustromen te converteren naar biomethanol. Ten tweede heeft het project het doel een Biobased Skills Learning Community te ontwikkelen rondom biomassa-georiënteerde vaardigheden voor technisch personeel uit het (petro)chemische cluster rondom de Green Chemistry Campus en de haven van Moerdijk.
Het voornaamste resultaat is het aantonen van de productie van biobased brandstoffen en (bulk) chemicaliën door de circulaire opwaardering van ruwe lignine-oliën afkomstig van duurzame biogene grondstoffen in de bestaande (petro)chemische infrastructuur. Dit innovatieve en circulaire proces zal de uitstoot van broeikasgassen drastisch verminderen, economische diversificatie bevorderen en zorgen voor een groenere energievoorziening en logistieke waardeketen. Het consortium streeft er ook naar om de werkgelegenheidsuitdagingen die ontstaan bij deze transitie in West-Noord-Brabant aan te pakken door een (her)opleidingsprogramma te ontwikkelen en te introduceren voor personeel uit de fossiele sector in deze regio. Kortom, met de voltooiing van dit project kan dit consortium fungeren als een katalysator in de overgang van een fossiele naar een op biomassa gebaseerde (petro)chemische industrie in West-Noord-Brabant.

In de media

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
Innovatie (Spoor 1)
Regio
West-Noord-Brabant
Projectlocatie
Bergen op Zoom
Startdatum:
8/1/2023
Einddatum:
7/31/2026

Begunstigde:

Adres:
Weldam 22 5655 JG Eindhoven | Postbus 96800 2509 JE 'S-GRAVENHAGE | Auvergnedijk 2 4612 PZ Bergen op Zoom
Bergen op Zoom
Nederland
Partner(s):
Vertoro B.V. | Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO | Green Chemistry Campus B.V.

Financiering

EU (JTF)
€ 667.305
Rijk:
€ 627.000
:
€ 817.624
Totaal publiek:
€ 2.111.929
Totaal privaat:
€ 516.602
Totale subsidiabele kosten:
€ 2

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek