Project VoltH2 Terneuzen 1

Met een jaarlijkse productie en verbruik van bijna 600 kton waterstof is de Zeelandse industrie koploper in de Benelux. Aangezien het gros van deze waterstof nog met aardgas wordt gemaakt, komt hierbij veel CO₂ vrij. Met de Green Deal streeft de Europese Commissie naar een klimaatneutraal Europa in 2050. Binnen deze energietransitie zal groene waterstof een cruciale rol spelen om de CO₂-uitstoot van de industrie en zwaar transport drastisch te verminderen.

Op de Axelse Vlakte ontwikkelt VoltH2 een groenewaterstoffabriek met een initiële productiecapaciteit van 25 MW, die in 2026 in werking zal treden. In een eerste fase zal deze fabriek jaarlijks ongeveer 2.000 ton groene waterstof produceren én daarmee circa 17 kton CO₂-uitstoot vermijden. Hiermee zal VoltH2 als eerste bedrijf in de regio een invulling geven aan de emissiereductiedoelstellingen van Smart Delta Resources, het samenwerkingsverband van de industrie in Zuid-West-Nederland binnen het Hydrogen Delta-programma. In een tweede fase, vanaf 2028, breiden we uit naar 125 MW, waarmee we jaarlijks ca. 10.000 ton groene waterstof zullen produceren. Dit levert tevens een besparing van ca. 85 kton CO₂ per jaar op. Verder kan de pure zuurstof die vrijkomt bij groene waterstofproductie in verbrandingsprocessen ook dienen om bestaande stikstofemissies te verlagen.
De groene waterstoffabriek heeft ook een belangrijke regionale en landelijke functie om netcongestie te voorkomen en het elektriciteitsnetwerk te balanceren. Doordat de fabriek draait op groene stroom van windmolens of zonneparken, verbruikt ze alleen stroom op het moment dat die duurzaam opgewekt wordt. De waterstoffabriek zorgt hiermee voor het afvlakken van de productiepieken die nu al op het stroomnet opduiken, en die in de toekomst door meer duurzame opwekking nog veel groter zullen worden.

Een noodzakelijke randvoorwaarde voor de productie van groene waterstof is een elektriciteitsaansluiting met voldoende capaciteit. Om de Axelse Vlakte te ontsluiten voor eigen verbruik en voor gebruik van derden vraagt VoltH2 Terneuzen B.V. steun voor de realisatie van een 150 kV-verbinding met onderstation. De aanleg van het benodigde veld op het hoogspanningsstation, de hoogspanningskabels, de transformator en het onderstation vereisen hoge investeringen die VoltH2 zelf moet dragen. Doordat de projectlocatie en het bestaande hoogspanningsstation aan verschillende kanten van het kanaal liggen, moet de aansluiting het kanaal Gent-Terneuzen kruisen en lopen de kosten hoog op.

Het basisontwerp van het 150 kV-veld, het conceptontwerp van de kabelverbinding en het 150 kV- en 30 kV-onderstation zijn reeds in voorbereiding. Indien JTF de subsidie toekent, zal VoltH2 in 2024 de componenten inkopen. De werkzaamheden kunnen dan eind 2024 starten en zullen eind 2025 afgerond zijn. Daarmee is de verbinding begin 2026 beschikbaar, zowel voor de werking van de waterstoffabriek als voor de aansluiting van derden.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
Infrastructuur (Spoor 2)
Regio
Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost
Projectlocatie
Terneuzen
Startdatum:
10/25/2023
Einddatum:
12/31/2025

Begunstigde:

Adres:
Rijtuigweg 44 4611 EL Bergen op Zoom
Terneuzen
Nederland
Partner(s):
VoltH2 Terneuzen B.V.

Financiering

EU (JTF)
€ 10.000.000
Totaal publiek:
€ 10.000.000
Totaal privaat:
€ 10.555.870
Totale subsidiabele kosten:
€ 20.555.870

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek