Opleidingscentrum Rootz: Transitie naar Groene Chemie binnen de Boomkwekerijen van de Toekomst

Om de transformatie van fossiele chemie naar groene chemie in de regio West-Brabant te ondersteunen ziet Business Centre Treeport aanknopingspunten met hun Excellence & Experience Centre genaamd “Rootz”. In het najaar van 2024 zal Rootz, onderdeel van thematisch bedrijventerrein Business Centre Treeport in Zundert, haar deuren openen voor ondernemers en andere stakeholders actief binnen de boomkwekerij. Rootz wordt gebouwd om zowel studenten te ontvangen, bedrijven te huisvesten, alsmede beurzen en vergaderingen te faciliteren (triple-helix benadering). Het doel van Rootz is het verbinden en toekomstbestendig maken van de boomkweeksector. Dit wordt gedaan door de regionale boomkwekerij breder te trekken dan conventionele aanplanten, groeien en oogsten van de boom, met duurzame winning van biobased grondstoffen.

Binnen Rootz wordt een opleidingscentrum voor groene chemici gerealiseerd, om de transitie naar groene chemie binnen de boomkwekerijen van de toekomst te versnellen. De ontwikkeling van relevante om- en bijscholingsprogramma’s met betrekking tot de groene biobased chemie zijn noodzakelijk voor het behalen van de duurzame ambities van Treeport én die van de regio. De ontwikkeling van een opleidingscentrum binnen Rootz sluit goed aan bij de doelstellingen van de regio om een wendbare en weerbare chemische beroepsbevolking op te leiden. Aangezien de regio deels afhankelijk is van de lokale chemische industrie, ontstaat het maatschappelijk belang om werknemers en werkzoekenden (jong en oud) de mogelijkheid te bieden passende duurzame opleidingen te laten volgen en toekomstbestendige banen te bieden. Dit biedt perspectief om werkenden en werkzoekenden mee te laten komen in de klimaattransitie.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
Arbeidsmarkt (Spoor 3)
Regio
West-Noord-Brabant
Projectlocatie
Halsteren
Startdatum:
2/14/2023
Einddatum:
2/13/2026

Begunstigde:

Adres:
Bredaseweg 7 4881 DC Zundert | Essenseweg 47 4709 RB Nispen | Paalgraaf 11 4174 LC Hellouw | Moersebaan 8 4882 KE Klein Zundert
Halsteren
Nederland
Partner(s):
Treeport BCT Partners B.V. | Handelskwekerij Gova B.V. | Van Aalsburg B.V. | Groeibalans Teelt en Onderzoek B.V.

Financiering

EU (JTF)
€ 705.089
Totaal publiek:
€ 705.089
Totaal privaat:
€ 705.852
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.410.941

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek