Lokale waterstof (H2) infrastructuur Chemelot (HYDRA)

In het project Lokale waterstof (H2) infrastructuur Chemelot (HYDRA) werkt de Utility Support Group (USG) aan het verduurzamen van chemiecluster Chemelot door het voorbereiden en mogelijk maken van de aansluiting van Chemelot op landelijke waterstofinfrastructuur inclusief de voorbereiden van de aanleg van een distributienet voor waterstof op Chemelot. Na het haalbaarheidsonderzoek werkt USG in project HYDRA aan het ontwikkelen van een conceptueel ontwerp. Het project richt zich op de voorbereidende planvorming en processen tot investeringen in de aansluiting op het landelijke waterstofnetwerk en de aanleg van een lokaal distributienet. We voeren studies uit die onder andere leiden tot een conceptueel ontwerppakket inclusief achterliggende berekeningen en tekeningen. Tevens wordt de scope en het plan van aanpak voor de volgende fase (basis ontwerp) inclusief kostenraming gemaakt. Indien deze fase succesvol wordt doorlopen zal USG zich richten op de volgende stappen richting de realisatie van de benodigde waterstofinfrastructuur. Het project levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het (in de toekomst) aansluiten van Chemelot op de landelijke waterstofinfrastructuur inclusief aanleg van een lokaal distributienet op Chemelot. Grootschalige aanvoer van CO2 vrije waterstof is een randvoorwaarde om een aantal van de reeds aanwezige bedrijven op Chemelot te verduurzamen maar ook om nieuwe duurzame bedrijven aan Chemelot te binden.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
Infrastructuur (Spoor 2)
Regio
Zuid-Limburg
Projectlocatie
Geleen, Gemeente Sittard-Geleen
Startdatum:
6/1/2024
Einddatum:
9/1/2025

Begunstigde:

Adres:
Postbus 603 6160 MH Geleen
Geleen, Gemeente Sittard-Geleen
Nederland
Partner(s):
Utility Support Group (USG) B.V.

Financiering

EU (JTF)
€ 250.000
Totaal publiek:
€ 250.000
Totaal privaat:
€ 541.966
Totale subsidiabele kosten:
€ 791.966

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek