HOUDINI – High-value applicatiOns from crUDe lIgniN oIl

De overgang van een op fossiele brandstoffen gebaseerde economie naar een duurzame economie is cruciaal om klimaatverandering tegen te gaan en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Vertoro, gevestigd op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen, speelt een pioniersrol in de groene chemie door innovatieve oplossingen te ontwikkelen en zo de leiding te nemen in deze transitie. Het bedrijf is ontstaan als spin-off van het Lignin RICHES-project, dat plaatsvond aan het Chemelot Institute for Science & Technology (InSciTe), een Nederlands publiek-privaat onderzoeks- en technisch validatie-instituut opgericht door Koninklijke DSM, Universiteit Maastricht, Maastricht University Medical Center, Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en Provincie Limburg.

Vertoro herkent het enorme potentieel van lignine, een natuurlijk polymeer dat overvloedig aanwezig is in biomassa. Momenteel wordt lignine echter onderbenut als hernieuwbare oplossing, aangezien er jaarlijks ongeveer 100 miljoen ton van wordt verbrand. Door gebruik te maken van hun baanbrekende technologie heeft Vertoro een proces ontwikkeld waarbij ligninehoudende biomassa wordt omgezet in ruwe lignine-olie (GOLDILOCKS® CLO) en herbruikbare cellulose. Deze cellulose wordt vervolgens verder verwerkt tot een glucoserijke siroop die bekend staat als ruwe suikerolie (CSO™). Dankzij deze doorbraak kan lignine op een efficiënte manier worden toegepast in duurzame biobrandstoffen en chemische bouwstenen, ondanks de uitdagingen die gepaard gaan met de polymere aard van lignine. Vertoro heeft de ambitie om haar productportefeuille uit te breiden en waardevolle chemische stoffen te winnen uit haar biomassa, CLO- en CSO™-stromen. Om dit te bereiken, zijn extractiemethoden nodig. In het kader van dit JTF-project hanteert Vertoro daarom een “design to recycle”-benadering, waarbij kennis wordt opgedaan over het zuiveren en scheiden van deze hoogwaardige chemische stoffen. Dit omvat onder andere extractieresiduen van zacht hout (soft wood extractives), GOLDILOCKS®-poeder, Homo Vanillin Acetal (HANNA) en glucosederivaten zoals levulinezuur. Dit streven sluit aan bij de visie van Vertoro om Chemelot te transformeren tot een moderne, grondstofzuinige en concurrerende regio door gebruik te maken van koolstofarme technologieën en chemische toepassingen. Door het winnen van deze chemische stoffen te integreren in hun kernprocessen, verbetert Vertoro niet alleen haar eigen bedrijfsvoering, maar opent het ook nieuwe duurzame mogelijkheden binnen Chemelot.

Het tweede doel van het project is de ontwikkeling van de benodigde groene vaardigheden. Het is van groot belang om biobased processen te integreren in de bestaande chemische industrie op Chemelot, die momenteel goed is voor ruim 8.000 banen in de regio. Naarmate de overgang naar duurzame chemie vordert, kunnen banen die gebaseerd zijn op fossiel-georiënteerde processen veranderen of verdwijnen. Om een soepele overgang voor arbeidskrachten mogelijk te maken, zet Vertoro zich in voor het opzetten en ontwikkelen van modules voor (her)scholing van technisch personeel, waaronder operators en procesingenieurs met ervaring in de fossiele industrie. Deze modules zullen gericht zijn op het ontwikkelen van de nodige vaardigheden voor het werken met biobased chemische processen, waardoor een competent arbeidspotentieel tijdens deze transitie wordt gewaarborgd. Door werknemers om te scholen, wil Vertoro de demografische krimp en de krappe arbeidsmarkt in de regio aanpakken en tegelijkertijd de vlotte overgang naar productie op basis van biomassa ondersteunen. Door het integreren van deze doelstellingen streeft Vertoro ernaar haar extractie- en zuiveringsmethoden verder te ontwikkelen, waardoor waardevolle chemische bouwstenen op basis van biomassa kunnen worden verkregen en Chemelot tegelijkertijd wordt omgevormd tot een concurrerende en grondstofzuinige regio.

In de media

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
Innovatie (Spoor 1)
Regio
Zuid-Limburg
Projectlocatie
Geleen
Startdatum:
11/1/2023
Einddatum:
10/31/2026

Begunstigde:

Adres:
Weldam 22 5655 JG Eindhoven
Geleen
Nederland
Partner(s):
Vertoro B.V.

Financiering

EU (JTF)
€ 728.665
Rijk:
€ 500.000
Totaal publiek:
€ 1.228.665
Totaal privaat:
€ 1.229.511
Totale subsidiabele kosten:
€ 2

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek