Hoogwaardige recycling van fosfaatproducten uit rioolslibas

Fosfaat is een kritische grondstof; het is essentieel voor voedselproductie, maar als we zo doorgaan zijn de fossiele fosfaaterts mijnen binnen 100 jaar uitgeput! Door de urgentie omtrent fosfaat wordt er door waterschappen (en andere overheden) al meer dan 10 jaar vol ingezet op technologieontwikkeling voor het mogelijk maken van terugwinning van fosfaat uit grote fosfaatrijke afvalstromen zoals rioolslib. Grootbedrijf SNB verwerkt bijna 30% van al het rioolslib in Nederland tot slibas op locatie te Moerdijk. SNB heeft als ambitie om de fosfaatkringloop te sluiten en is hiervoor naarstig op zoek naar een technologisch en economisch haalbare oplossing. SusPhos biedt de oplossing! SusPhos heeft een innovatieve unieke technologie ontwikkeld en op pilot schaal uitvoerig bewezen in samenwerking met eindgebruikers en leveranciers. Met deze technologie kunnen fosfaten en andere nuttige producten teruggewonnen worden uit slibas. De technologie biedt een duurzaam en schoon alternatief voor de milieuvervuilende fossiele fosfaatmijnen en -industrie. En de technologie onderscheidt zich van alternatieven die wereldwijd in ontwikkeling zijn door haar materiaal- en energie-efficiënte, door de hoge kwaliteit eind- en bijproducten en door haar economische haalbaarheid. SusPhos en SNB willen onderzoeken of bij SNB op locatie een eerste commerciële schaal demonstratiefabriek gebouwd kan worden op basis van de technologie van SusPhos. De samenwerking op locatie te Moerdijk is een win-win-win situatie voor SusPhos, SNB en de regio. Het resulteert in milieuvoordeel door circulaire inzet van materialen, CO2-besparing en energiebesparing, en in versterking van de regionale economie door product- en proces innovatie, door economische diversificatie en baancreatie in de groene chemie te Moerdijk. Dit project omvat onderzoek en innovatie ter voorbereiding op de bouw van de demonstratiefaciliteit te Moerdijk. Binnen 1,5-2 jaar tijd bereidt SusPhos zich, met hulp van SNB, voor op het nemen van de definitieve investeringsbeslissing voor de bouw van de demonstratiefaciliteit in 2025 in Moerdijk.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
Innovatie (Spoor 1)
Regio
West-Noord-Brabant
Projectlocatie
Moerdijk
Startdatum:
9/1/2023
Einddatum:
8/31/2025

Begunstigde:

Adres:
Sixmastraat 15 8932 PA Leeuwarden
Moerdijk
Nederland
Partner(s):
SusPhos B.V.

Financiering

EU (JTF)
€ 1.073.000
Rijk:
€ 1.073.000
Totaal publiek:
€ 2.146.000
Totaal privaat:
€ 2.146.146
Totale subsidiabele kosten:
€ 4.292.146

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek