GRC-blocks next level

De transformatie naar een groene chemie vraagt circulair gebruik van kunststoffen. Een mooie ambitie, maar de uitvoering hiervan is voor bepaalde kunststoffen erg complex. Deze zogenaamde moeilijk te recyclen kunststoffen worden nu nog veelal verbrand. De potentie is echter vele malen hoger.
Het doel van dit project en de MKB aanvragers, Green Recycling Company en JPI Polymers, is het bevorderen van hergebruik van moeilijk te recyclen kunststofafvalstromen, zoals kabelafval, composietmaterialen en mixstromen van polystyreen voor de productie van duurzame kunststof producten zoals GRC-blocken. Hiervoor hebben aanvragers een recycle-productiemethode ontwikkeld gebaseerd op principes van zowel compression moulding, spuitgieten en extrusie technologie. De werking van deze technologie is m.b.v. een DEI+ subsidie op kleine schaal succesvol gedemonstreerd. Gedurende dit project wordt deze methode doorontwikkeld, geautomatiseerd en opgeschaald tot commerciële schaal. Daarnaast wordt, met het oog op de toekomst, onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van de technologie voor andere moeilijk te recyclen kunststofafvalstroom-product combinaties. En er is aandacht voor opleiding van werknemers en realisatie van arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor werken de aanvragers samen met kennisinstelling en overheid.

De resultaten van dit project zijn op korte termijn (binnen 1,5 jaar) het verdrievoudigen van de recycle-productiecapaciteit (van 3.120 naar 12.480 blocken per jaar), de creatie van toekomstbestendige banen in de circulaire chemie (20-30 binnen 2 jaar tijd), duurzame skills ontwikkeling van (nieuwe) werknemers en studenten (10-15 werknemers opgeleid, 3 stageplaatsen) en het vergaren van kennis. Deze directe resultaten zullen tijdens en na het project leiden tot het circulair gebruiken van het moeilijk te recyclen kunststof kabelafval (14.100 ton per jaar), het produceren van meer duurzame producten (9360 méér blocken per jaar) en het voorkomen van significante CO2 emissies (17.100 ton CO2 per jaar). Ook leidt dit tot vernieuwing en versterking van de regionale economie met product- en procesinnovatie en het vergroten van bedrijvigheid en economische groei in Bergen op Zoom e.o. (2 miljoen extra omzet per jaar direct door opschaling). Daarnaast zal de opgedane kennis na het project gevaloriseerd worden en daarmee de basis zijn voor het verder vergoten van de impact in de (nabije) toekomst.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
Innovatie (Spoor 1)
Regio
West-Noord-Brabant
Projectlocatie
Bergen op Zoom
Startdatum:
3/9/2023
Einddatum:
3/9/2025

Begunstigde:

Adres:
Brabantplein 30 5401 GS Uden | Retselseweg 11 5473 HC Heeswijk-Dinther
Bergen op Zoom
Nederland
Partner(s):
Green Recycling Company B.V. | JPI Polymers B.V.

Financiering

EU (JTF)
€ 398.147
Rijk:
€ 398.000
Noord-Brabant:
€ 89.524
Totaal publiek:
€ 885.671
Totaal privaat:
€ 916.316
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.801.987

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek