FlexIntensity

De maatschappelijke uitdaging ‘energietransitie’ stelt de industrie in de regio Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen voor grote technische, techno-economische en sociaal-politieke uitdagingen. De industrie in deze regio is momenteel nog sterk afhankelijk van fossiele energie. Om de transitie mogelijk te maken zijn er grote hoeveelheden hernieuwbare energie nodig. Maar er is meer nodig, zoals technologie om waterstof op grote schaal groen te gaan produceren en om staal en andere materialen duurzaam te gaan produceren. Dit leidt tot een dwingende behoefte om afstemming van het aanbod (in tijd en plaats) van hernieuwbare energie mee te gaan leren nemen in industriële processen, wat behalve investeringen ook noodzaak geeft aan nieuwe onderwijstrajecten op MBO- en HBO-niveau. Een centrale vraag is ook hoe we de productie van hernieuwbare energie optimaal benutten in de productie van groene waterstof binnen het energiesysteem (de elektrische netten, de elektriciteitsmarkt, het wisselende aanbod van hernieuwbare energie).

Doelstelling

Het doel van FlexIntensity is om de energietransitie van industrie in Zeeuws-Vlaanderen en Vlissingen-Oost te versnellen middels een demonstratieproject en toegepast onderzoek die gericht zijn op het toepassen van hernieuwbare energie in nu nog fossiele industriële processen.
We perken de bredere vraag naar systeemintegratie in tot het hoofddoel: “het introduceren van technologie en methodes voor het optimaal benutten van het variërende aanbod van hernieuwbare energie (offshore windenergie) in de industrie in Zeeuws-Vlaanderen en Vlissingen-Oost”.

Belangrijkste beoogde resultaten

  • De mogelijkheden en verdienmodellen voor flexibilisering van het energiesysteem vanuit de (chemische) procesindustrie zijn aangetoond en inzichtelijk gemaakt.
  • Technologische innovatieve oplossingen in een succesvol demonstratieproject.
  • Stakeholders zijn geïnformeerd over de hoofdlijnen van de technische aspecten en over de maatschappelijke, economische en regelgevende randvoorwaarden en aspecten.
  • Bedrijven (MKB), medewerkers en studenten zijn actief in deze technologie-ontwikkeling betrokken en dragen zo bij aan groei in aantal en kwaliteit van geïnteresseerd en geschikt personeel om de energietransitie mogelijk te maken in activiteiten waar de vraag ligt.
  • Een bijdrage aan CO2-reductie van X Megaton (door een demonstratieproject).

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
Innovatie (Spoor 1)
Regio
Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost
Projectlocatie
Vlissingen
Startdatum:
1/1/2024
Einddatum:
12/31/2026

Begunstigde:

Adres:
Postbus 364 4380 AJ Vlissingen | Koninginnegracht 19 2514 AB 'S-GRAVENHAGE | Technologiepark-Zwijnaarde 131 9052 Gent | Laathofstraat 27 2800 Mechelen | Postbus 102 4530 AC Terneuzen | Edisonweg 37 4382 NV Vlissingen
Vlissingen
Nederland
Partner(s):
Stichting HZ University of Applied Sciences | Orsted Hydrogen Netherlands Holding B.V. | Universiteit Gent | Entras | Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie / Scalda College voor Welzi | N.V. Economische Impuls Zeeland

Financiering

EU (JTF)
€ 2.178.801
Rijk:
€ 2.178.800
Totaal publiek:
€ 4.357.601
Totaal privaat:
€ 4.665.317
Totale subsidiabele kosten:
€ 9.022.918

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek