EnergieCampus Breda

De chemische industrie in West-Brabant moet verduurzamen. De bestaande fossiele energiebronnen, de uitstoot van afvalstoffen in water en lucht en het gebruik van niet-duurzame materialen bij bouw en onderhoud van gebouwen, machines en bij gebruik van grondstoffen vraagt om nieuwe oplossingen. De EnergieCampus Breda is het publiek-private antwoord op dit vraagstuk. EnergieCampus Breda is een initiatief van BouwSchool Breda, IW Brabant Zeeland, UWV en Wij Techniek, in nauwe samenwerking met het Regionaal Mobiliteitsteam West Brabant en gemeente Breda. De EnergieCampus Breda is via haar partners bestuurlijk verbonden met het regionale bedrijfsleven in de Bouw en Techniek.

EnergieCampus Breda is een fysieke locatie, waar iedereen zich kan informeren en oriënteren op werk in en scholing voor de Energietransitie. Daarbij biedt EnergieCampus Breda ook de scholing en de begeleiding aan, zowel aan deelnemer als aan werkgever. De EnergieCampus Breda biedt een compleet en integraal aanbod, van verkennende gesprekken en oriëntatie tot aan een duurzame start bij een werkgever. EnergieCampus Breda biedt mensen een kans om via hun werk bij te dragen aan de Energietransitie.

IW en BouwSchool Breda zijn ervaren opleiders en begeleiders van leerlingen en zij-instromers in de bouw en techniek. Zij zetten samen, hun jarenlange kennis en ervaring onder 1 dak in voor de EnergieCampus Breda. Zij doen dit in nauwe samenwerking met publieke en private partijen. Directe partners zijn Wij Techniek, het O&O-fonds voor de Techniek en UWV en het RMT als publieke partijen. Dit netwerk vindt en schoolt deelnemers naar duurzame, toekomstgerichte beroepen en vaardigheden
voor de energietransitie.

EnergieCampus Breda richt zich op een aantal kern activiteiten rondom werk, leren en ontwikkelen in de Energietransitie:

  • Informeren: EnergieCampus Breda geeft – over alle betrokken sectoren en bedrijvigheid heen – informatie over de Energietransitie, de kansen en mogelijkheden hierin en welke werkzaamheden, vaardigheden en/of beroepen daarbij horen.
  • Oriënteren: EnergieCampus Breda biedt ook de één op één mogelijkheid om verder de diepte in te gaan. Op de locatie kunnen belangstellenden aan fysieke installaties en voorbeeldprojecten werken. Zo kan een deelnemer zelf ervaren wat deze technieken en het werk inhouden, en of dit past bij hem of haar.
  • Scholing: EnergieCampus Breda biedt een breed palet aan scholing, cursussen en opleidingen aan voor de energietransitie, voor alle doelgroepen. Van volledige opleidingen voor jongeren tot aan cursussen voor zij-instromers of werkenden, die hun vakkennis willen verbreden naar de energietransitie. EnergieCampus Breda sluit aan op de input uit haar eigen achterban van bedrijven en op actuele ontwikkelingen in de energietransitie.
  • Begeleiding: De begeleiding van een deelnemer bepaalt grotendeels het succes. EnergieCampus Breda biedt daarom ook begeleiding aan. Zij ondersteunt deelnemers en werkgevers, zodat kandidaten succesvol kunnen instromen in werk voor de energietransitie. Voorbeelden zijn training van leermeesters
    of jobcarving.

Iedere geïnteresseerde kan op de EnergieCampus terecht. Van schoolklassen die een rondleiding krijgen over de energietransitie, tot een zij-instromer die via het RMT bij de EnergieCampus terechtkomt voor scholing om daarna door te stromen naar een nieuwe werkgever in de energietransitie. EnergieCampus Breda zorgt met deze activiteiten, voor een wendbare, weerbare, vakkundig en actueel opgeleide beroepsbevolking in de energietransitie. Dankzij EnergieCampus Breda gaat de West-Brabantse beroepsbevolking de komende jaren vergroening en verduurzaming realiseren.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
Arbeidsmarkt (Spoor 3)
Regio
West-Noord-Brabant
Projectlocatie
Breda
Startdatum:
1/1/2024
Einddatum:
12/15/2026

Begunstigde:

Adres:
Biesdonkweg 31 4826 KS Breda | Postbus 5796 4801 ED Breda | Korenmolenlaan 4 3447 GG Woerden
Breda
Nederland
Partner(s):
Stichting BouwSchool Breda | IW Zuid & Midden Holding B.V. | WIJ TECHNIEK

Financiering

EU
€ 2.440.843
Totaal publiek:
€ 2.440.843
Totaal privaat:
€ 2.440.844
Totale subsidiabele kosten:
€ 4.881.688

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek