Duurzame E-infra Chemelot (ZEUS)

In het project Duurzame E-infra Chemelot (ZEUS) werkt de Utility Support Group (USG) aan het verduurzamen van chemiecluster Chemelot door het voorbereiden en mogelijk maken van de verzwaring van het elektriciteitsnetwerk. Na een haalbaarheidsonderzoek en eerste conceptueel ontwerp richt USG zich met het ZEUS project op het ontwikkelen van een basis en gedetailleerd ontwerp voor de verzwaring van twee bestaande verbindingen van 320 MW naar meer dan 550 MW. Het project richt zich op de voorbereidende planvorming en processen tot investeringen in de verzwaring van het elektriciteitsnetwerk. We voeren studies uit die onder andere leiden tot twee ontwerppakketten (basis en detail) inclusief achterliggende berekeningen en tekeningen. Tevens worden de scope en het plan van aanpak voor de volgende fases inclusief kostenramingen gemaakt. Indien de ontwerpfasen succesvol worden doorlopen zal USG zich na project ZEUS richten op de inkoop en realisatie van de benodigde infrastructuur. Het project levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het verzwaren van het elektriciteitsnetwerk op Chemelot waarmee verregaande elektrificatie door bedrijven op Chemelot mogelijk gemaakt wordt.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
Infrastructuur (Spoor 2)
Regio
Zuid-Limburg
Projectlocatie
Geleen, Gemeente Sittard-Geleen
Startdatum:
3/11/2024
Einddatum:
12/31/2025

Begunstigde:

Adres:
Postbus 603 6160 MH Geleen
Geleen, Gemeente Sittard-Geleen
Nederland
Partner(s):
Utility Support Group (USG) B.V.

Financiering

EU (JTF)
€ 250.000
Totaal publiek:
€ 250.000
Totaal privaat:
€ 1.240.459
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.490.459

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek