De oplossing voor oplossen

ReSolved Technologies is een chemie-startup gevestigd aan de Brightlands Campus in Geleen, Limburg. ReSolved Technologies heeft een innovatief, solvent-based proces ontwikkeld om kunststof feedstock hoogwaardig te recyclen. De focus van dit project ligt op recycling van ABS, HIPS (‘engineering plastics’) en zacht-PVC feedstock. Deze plastics worden onder andere gebruikt in behuizingen van consumentenproducten (computers, telefoons etc.), onderdelen voor auto’s (dashboard, deurpanelen, etc.) en leidingen. Deze plastics zijn vaak gecontamineerd met zogenoemde legacy-additieven. Dit zijn bijvoorbeeld vlamvertragers of weekmakers die niet langer gebruikt mogen worden, maar nog wel langdurig aanwezig zullen zijn in kunststofafval afkomstig van duurzame goederen. Plastics met deze additieven kunnen momenteel niet hoogwaardig gerecycled worden, en worden verbrand. Dit levert veel vervuiling op, door zowel de verbranding van plastic als de benodigde productie van virgin plastic uit fossiele grondstoffen.

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een pilot plant om de productie van recyclaat met near virgin kwaliteit mogelijk te maken, uit feedstock met legacy-additieven. ReSolved Technologies zet zich in om de recycling van verschillende kunststoffen (ABS, HIPS en zacht PVC) met legacy-additieven technisch mogelijk en economisch aantrekkelijk te maken. De productiecapaciteit van 25 kg/uur wordt ingezet om recyclaat te valideren en onderzoek te doen naar de opschalingsmogelijkheden. Uiteindelijk zal deze faciliteit ook een beperkte commerciële rol vervullen. Ná realisatie van de pilotplant wordt de technologie verder opgeschaald tot een demoplant met een capaciteit van 4 ktpa. De demoplant geldt als basis voor een volledige industriële plant welke drie parallelle lijnen van 4 ktpa heeft, voor een totale verwerkingscapaciteit van 12 ktpa.

Deze ontwikkelingen zijn hard nodig, gezien de wereldwijde transitie naar circulaire economieën waarin zoveel mogelijk hoogwaardige recycling plaatsvindt. Hiervoor moet veel consumentenplastic hoogwaardig hergebruikt worden, maar voor veel soorten plastics (en veel soorten additieven) is dit nog niet mogelijk of niet haalbaar, en worden doelen niet gehaald. Ook de chemische industrie is verwikkeld in de grondstoffentransitie van fossiele bronnen naar circulaire grondstofkringlopen.

ReSolved Technologies levert met dit project een bijdrage aan deze grondstoffentransitie in de chemische industrie, en maatschappij als geheel. Opschaling van de ReSolved-technologie helpt bij het sluiten van kunststofkringlopen, en het reduceren van CO2-uitstoot door productie van virgin plastics. Daarnaast leidt opschaling van het proces naar industriële schaal tot een toename in werkgelegenheid in de groene chemie. De ligging van de aanvrager aan de Brightlands Campus in Zuid-Limburg is hierbij van belang, gezien deze effecten direct in deze regio landen. Met het “near-virgin” recyclaat wat het ReSolved-proces produceert wordt het ook de industrie makkelijker gemaakt om de overstap te maken naar circulaire feedstock. Er staan dan ook al veel marktpartijen (zowel leveranciers van feedstock als potentiële afnemers) in de rij voor de opschaling van de ReSolved Technologie.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
Innovatie (Spoor 1)
Regio
Zuid-Limburg
Projectlocatie
Brightlands Chemelot Campus, Geleen
Startdatum:
10/17/2023
Einddatum:
10/16/2026

Begunstigde:

Adres:
Urmonderbaan 22 6167 RD Geleen
Brightlands Chemelot Campus, Geleen
Nederland
Partner(s):
ReSolved Technologies B.V.

Financiering

EU
€ 1.467.302
Totaal publiek:
€ 1.467.302
Totaal privaat:
€ 1.745.049
Totale subsidiabele kosten:
€ 3.212.351

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek