Brabant Leert voor energietransitie in West-Brabant

Brabant Leert (brabantleert.nl) is een bewezen succesvol en duurzaam scholingsplatform, gericht op het in beweging brengen van individuen op Leven Lang Ontwikkelen binnen de provincie Noord-Brabant, met een sterke focus op om- en bijscholing gericht op de belangrijke transities en groeisectoren in de provincie. Middels deze aanvraag wil Brabant Leert, in nauwe samenwerking met haar partners, werkgevers en werknemers stimuleren om (extra) te investeren in Leven Lang Ontwikkelen: gericht op een meer wendbare en weerbare beroepsbevolking in West-Noord Brabant in het kader van de regionale uitdagingen op energietransitie. Het voorliggende project bestaat uit 1) een actieve werkgevers- en werknemersaanpak om ontwikkelbehoeften te inventariseren en werkenden, niet werkenden en werkgevers aan te sporen om meer te investeren in Leven Lang Ontwikkelen, 2) een actieve aanpak om ervoor te zorgen dat het scholingsaanbod op energietransitie (opleidingen, cursussen, trainingen) nog beter aansluit op de actuele behoefte van het regionale bedrijfsleven en 3) een aanpak om via het scholingsfonds van Brabant Leert werkenden en niet werkenden te stimuleren om deel te nemen aan gratis (om- en bij) scholing gericht op energietransitie.  Om zo bij te dragen aan de realisatie van de doelstellingen voor spoor 3 uit het Territoriaal Plan voor een Rechtvaardige Transitie West-Noord-Brabant: Een wendbare en weerbare beroepsbevolking met focus op om- en bijscholing van werknemers en werkzoekenden en aantrekken van talent in het bijzonder jongeren.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
Arbeidsmarkt (Spoor 3)
Regio
West-Noord-Brabant
Projectlocatie
Breda
Startdatum:
1/1/2024
Einddatum:
12/31/2026

Begunstigde:

Adres:
Postbus 90151 5200 MC 's-Hertogenbosch
Breda
Nederland
Partner(s):
Stichting Scholingsfonds Brabant Leert

Financiering

EU (JTF)
€ 1.200.000
:
€ 1.220.134
Totaal publiek:
€ 2.420.134
Totale subsidiabele kosten:
€ 2.420.134

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek