Beyond Wood

West-Brabant kenmerkt zich door een omvangrijke aanwezigheid van de chemie-, agrofood- en energiesector, welke momenteel grotendeels gericht zijn op het gebruik van fossiele brand- en grondstoffen. Deze sectoren staan onder druk door de transitie naar een klimaatneutrale economie. Door de transitie treedt er enerzijds banenverlies op in de fossiele industrie en anderzijds wordt er nieuwe kennis en vaardigheden van medewerkers gevraagd wat betreft de groene chemie.
Investering in innovatie en het opleiden, bijscholen en omscholen van voldoende personeel in de groene chemie zijn noodzakelijke voorwaarden voor het realiseren van de klimaattransitie én om de regionale sociaaleconomische effecten als gevolg van de transitie te ondervangen. Binnen spoor 1 is een sub-doel om, op basis van de Regionale Innovatie Strategie (RIS 3), de regionale economie te vernieuwen (diversificatie) en te versterken (specialisatie), om zo toekomstbestendige banen te creëren. Beyond Wood sluit aan bij dit sub-doel en investeert in de ontwikkeling en demonstratie van een nieuw innovatief circulair en biobased bouwmateriaal dat middels een biochemisch (groene chemie) proces geproduceerd wordt.

Beyond Wood investeert in de productie (B2B) en ontwikkeling van biobased, circulaire bouwmaterialen gericht op het opwaarderen van laagwaardige reststromen van hout naar bouwmaterialen met hoogwaardige eigenschappen. In dit biochemische proces worden hout reststromen gemengd met plantenvoedingsstoffen. Zo ontstaat een volledig biobased en circulair bouwmateriaal dat aan het einde van een langdurig gebruik weer in te zetten is in het eigen productieproces of eenvoudig om te zetten is naar plantenvoedingsstoffen. Uit een door de Europese octrooiraad opgesteld nieuwheidsrapport met een onderzoek naar de stand van de techniek (gebaseerd op de patentaanvraag van Beyond Wood) blijkt de productie van dit plant-vezel product uniek en technisch nieuw.

Uit eerste testen is gebleken dat het materiaal een unieke combinatie aan eigenschappen en een grote diversiteit aan esthetische mogelijkheden heeft. Het is brandveilig, sterk, verwerkbaar als hout, onderhoudsvrij, vochtongevoelig en is dampopen. Hiermee kan het een biobased vervanger zijn van fossiel gebaseerde bouwmaterialen en draagt het bij aan de realisatie van de transitie naar een duurzame samenleving. Gezien de eigenschappen en eisen van de markt is de eerste toepassing van het materiaal gevelbekleding. Het materiaal is naast toepassingen voor nieuwbouw uitermate geschikt voor renovatie, door het plaatsen van een nieuwe schil om een bestaand gebouw. Er kunnen nieuwe bouwsystemen met een combinatie van biobased materialen worden opgebouwd. Het proces maakt het mogelijk sectoren te verbinden zowel voor de input (grondstoffen) als de output (bouwmaterialen). De coöperatieve opzet van de onderneming stimuleert deze verbinding van sectoren, maar ook van kennisopbouw en draagvlak om het concept verder uit te breiden en te dragen.

Hoofddoelstelling van het project is het ontwikkelen en valideren van een biobased en circulair bouwmateriaal, op een pilot productielijn (waarop de eerste productie met panelen van 0,4 x 0,8 meter kan plaatsvinden, TRL 8), dat geschikt is als gevelpaneel (eerste marktintroductie), maar dat vanwege haar unieke eigenschappen geschikt is voor diverse circulaire toepassingen in de bouw. Met de uitvoering van dit project vestigt zich een nieuwe scale-up in het kerngebied van de JTF regio West-Brabant. Bij een opschaling naar een na afloop van dit project te ontwikkelen en te demonstreren industriële productielijn is de potentiële CO2 besparingspotentie 38.930 ton CO2eq per jaar (dit is exclusief de vastlegging van CO2 in de verbetering van de biodiversiteit, vastlegging in de bodem en het vermijden van het vrijkomen van de CO2 aan het einde van de gebruikscyclus). Deze besparing is naar een veelvoud te extrapoleren, enerzijds door de ontwikkeling van systeemopbouw met bijvoorbeeld circulaire, biobased isolatie. En anderzijds door de uitrol van de ontwikkeling naar andere regio’s.

Na een succesvolle marktintroductie verwacht Beyond Wood te groeien naar een aanzienlijke omvang. Beyond Wood heeft in haar forecast een groei naar een omzet van bijna 14 miljoen euro in 2028 opgenomen, wat leidt tot een groei in werkgelegenheid van 3 naar 25 medewerkers. Bij productie en afzet in grote volumes op een industriële productielijn is het materiaal van Beyond Wood concurrerend qua prijsstelling met de huidige alternatieven in de markt en onderscheidend op het gebied van eigenschappen, duurzaamheid en verwerkbaarheid. De totale volumes van alleen gevelbekleding zijn in Nederland 27 mln m² en in Europa 531 mln m² per jaar. Bij een uitrol van het concept in Europa waarbij een marktaandeel van 10% van de markt in gevelbekleding wordt behaald ligt er een potentie om in deze sector zo’n 7.500 tot 12.500 banen circulaire banen te creëren, waarvan er ongeveer 125 direct in de regio terecht komen. Gedurende het project verwachten we een directe creatie van 9 banen. Het project draagt bij aan de vernieuwing en versterking van de regionale economie, met focus op proces- en productinnovatie in de chemie voor zowel circulair als biobased materialen. De resultaten kunnen als voorbeeld dienen voor het succesvol ontwikkelen van biobased en circulaire materialen middels biochemische processen in de regio West-Brabant wat verder bijdraagt aan het realiseren van de benodigde materiaaltransitie in de regio.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
Innovatie (Spoor 1)
Regio
West-Noord-Brabant
Projectlocatie
Breda
Startdatum:
10/1/2023
Einddatum:
9/30/2026

Begunstigde:

Adres:
Kapelstraat 3 4891 TE Rijsbergen | Postbus 90116 4800 RA Breda
Breda
Nederland
Partner(s):
Beyond Wood B.V. | Avans Hogeschool

Financiering

EU (JTF)
€ 1.229.533
Noord-Brabant:
€ 300.000
Totaal publiek:
€ 1.529.533
Totaal privaat:
€ 1.608.261
Totale subsidiabele kosten:
€ 3.137.794

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek