A4 FutureProofTalentDevelopment

De regionale arbeidsmarkt in Zuid Limburg kent grote uitdagingen ten gevolge van de klimaat en energietransitie, met een groeiende, structurele arbeidsmarktkrapte in vele technische sectoren, een kwalitatieve mismatch tussen bestaande en gevraagde competenties, een grote aankomende vervangingsvraag en vele onzekerheden. Met de ondersteuning vanuit het JTF worden deze uitdagingen aangepakt, door in te zetten op een grondstof- en energie transitie naar een energie-neutrale, circulaire en groene chemie economie. Daarbij is kent de regio Zuid-Limburg ook een onevenredig groot aantal mensen die om een veelheid van redenen aan de zijlijn staan en niet actief deelnemen aan de arbeidsmarkt. Daarmee is het onbenut potentieel is deze regio groot.

Op basis van een in 2022 uitgevoerde strategische marktverkenning in Zuid Limburg is (naast andere JTF spoor-3 projecten) het project “Future Proof Talent Development” opgezet met als doel om mensen die nu nog niet of onvoldoende deelnemen aan het arbeidsmarktproces te enthousiasmeren, voor te bereiden en begeleiden naar een baan in de groene chemie en het duurzame MKB in Zuid Limburg. Dit project draagt hiermee in belangrijke mate bij aan een wendbare en weerbare beroepsbevolking in Zuid Limburg.

Het project is onderdeel van de integrale JTF aanpak in Zuid Limburg en richt zich specifiek op het:

 • Realiseren van een kennis- en informatiepunt groene chemie als onderdeel van het
  Werkcentrum Zuid-Limburg (locatie in Sittard-Geleen)
 • Het verkrijgen van inzicht (data) in de verschillende doelgroepen onbenut potentieel en het
  opstellen en uitvoeren van een gerichte mobiliteitsstrategie voor deze doelgroepen.
 • Het scholen en begeleiden van kandidaten naar een baan in de groene chemie
 • Het opzetten van een mbo-hbo alumni netwerk gericht op het enthousiasmeren van
  potentiële kandidaten voor de groene chemie
 • Het borgen van dienstverlening na afloop van het project door de inbedding in het
  Werkcentrum Zuid Limburg

Het beoogde resultaat van het project is 520 kandidaten vanuit het onbenut potentieel in Zuid- Limburg te enthousiasmeren voor en toe te leiden naar een baan in de groene chemie. Daarvoor worden een groot aantal activiteiten vanuit het project opgezet en ingebed in de structurele dienstverlening van het Werkcentrum Zuid-Limburg die na de projectperiode voortgezet worden om daarmee de toekomstige instroom in de groene chemie vanuit het onbenut potentieel te blijven
waarborgen.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
Arbeidsmarkt (Spoor 3)
Regio
Zuid-Limburg
Projectlocatie
Geleen
Startdatum:
1/1/2024
Einddatum:
12/22/2026

Begunstigde:

Adres:
Op de Berg 8 6181 GT Elsloo | Kazernestraat 15 5928 NL Venlo | Postbus 1825 6201 BV Maastricht | Urmonderbaan 22 6167 RD Geleen | Postbus 550 6400 AN Heerlen | Postbus 18 6130 AA Sittard | Postbus 474 6040 AL Roermond | Postbus 101 6400 AC Heerlen
Geleen
Nederland
Partner(s):
Coöperatie Loopbaan en Ontwikkeling U.A. | 8vance Matching Technologies B.V. | VISTA college | Chemelot Innovation and Learning Labs B.V. | Zuyd Hogeschool | Stadhuis Sittard | Limburgse Werkgeversvereniging | UWV Heerlen

Financiering

EU (JTF)
€ 2.355.545
:
€ 2.087.160
Totaal publiek:
€ 4.442.706
Totaal privaat:
€ 385.320
Totale subsidiabele kosten:
€ 4.828.026

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek