A1 FutureProofHumanCapital

De regionale arbeidsmarkt in Zuid Limburg kent grote uitdagingen ten gevolge van de klimaat en energietransitie, met een groeiende, structurele arbeidsmarktkrapte in vele technische sectoren, een kwalitatieve mismatch tussen bestaande en gevraagde competenties, een grote aankomende vervangingsvraag en vele onzekerheden. Met de ondersteuning vanuit het JTF worden deze uitdagingen aangepakt, door in te zetten op een grondstof- en energie transitie naar een energie-neutrale, circulaire en groene chemie economie.

Op basis van een in 2022 uitgevoerde strategische marktverkenning in Zuid Limburg is (naast andere JTF spoor-3 projecten) het project “Future Proof Human Capital” opgezet met als doel om medewerkers van (MKB)-bedrijven te ondersteunen middels bijscholing, coaching en begeleiding om zich samen met hun werkgevers gedegen voor te bereiden op de gevolgen van de energie-, klimaattransitie en groene chemie transitie in Zuid Limburg. Dit project draagt hiermee in belangrijke mate bij aan een wendbare en weerbare beroepsbevolking in Zuid Limburg.

Het project is onderdeel van de integrale JTF aanpak in Zuid Limburg en richt zich specifiek op:

 • inzicht verkrijgen op basis van de juiste data over aantallen werknemers in Zuid Limburg die
  door de transitie naar de groene chemie bijscholing en begeleiding nodig hebben
 • de bouw van een MKB transitie-community ingericht voor de transitie naar de groene chemie
 • een gezamenlijke gerichte aanpak samen met (MKB) werkgevers (die ook ondersteund worden in
  hun transitie naar de groene chemie) om hun werknemers beter inzetbaar te maken voor de
  toekomst in de groene chemie en het bijscholen (LLO), trainen, begeleiden en coachen van
  werknemers
 • de borging van genoemde activiteiten door de structurele inbedding van een advies-, informatie-
  en ondersteuningsfunctie voor de groene chemie in het Werkcentrum Zuid-Limburg.

Het beoogde resultaat van het project is 1.750 werkenden in Zuid-Limburg.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
Arbeidsmarkt (Spoor 3)
Regio
Zuid-Limburg
Projectlocatie
Geleen
Startdatum:
1/1/2024
Einddatum:
12/15/2026

Begunstigde:

Adres:
Op de Berg 8 6181 GT Elsloo | Australiëlaan 23 6199 AA Maastricht-Airport | Australiëlaan 51 6199 AA Maastricht-Airport | Postbus 616 6200 MD Maastricht | Handelsstraat 34 6135 KL Sittard | Urmonderbaan 22 6167 RD Geleen | Postbus 101 6400 AC Heerlen | Postbus 18 6130 AA Sittard | Postbus 474 6040 AL Roermond | Postbus 1825 6201 BV Maastricht
Geleen
Nederland
Partner(s):
Coöperatie Loopbaan en Ontwikkeling U.A. | Alpha Pro Holding | benVitaal | Universiteit Maastricht | Etil Research Group | Chemelot Innovation and Learning Labs B.V. | UWV Heerlen | Stadhuis Sittard | Limburgse Werkgeversvereniging | VISTA college

Financiering

EU (JTF)
€ 2.431.798
:
€ 2.070.449
Totaal publiek:
€ 4.502.247
Totaal privaat:
€ 660.745
Totale subsidiabele kosten:
€ 5.162.992

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek