380 kV substation

Nederland heeft met vijf industriële clusters een grote industriële basis, met bijkomende CO2 uitstoot. Als gevolg daarvan zal de energietransitie nationaal een grote impact hebben, maar juist ook regionaal. In de regio ZeeuwsVlaanderen/Vlissingen-Oost zullen uitdagingen optreden op technisch, techno-economisch en sociaalmaatschappelijk vlak.

Ørsted heeft de ambitie om de Zeeuwse industrie en transportsector te verduurzamen door hernieuwbare waterstof te produceren via elektrolyse. De elektrolysers die Ørsted wil ontwikkelingen vereisen een elektrisch systeem (hoogspanning) om de elektriciteit naar de installaties te transporteren. Zonder een dergelijk systeem is het produceren van hernieuwbare waterstof niet mogelijk. Ørsted voorziet daarom een aanvraag voor steun voor de ontwikkeling van een 380 kV substation. Zonder JTF steun kan deze investering niet plaatsvinden, er zal er bijgevolg geen waterstof productie faciliteit gerealiseerd kan worden. Het project dient als katalysator van de eerste grootschalige waterstof projecten binnen Ørsted’s SeaH2Land programma en zal daarnaast duurzame investering van de Zeeuwse industrie en transportsector ontsluiten.

Voor dit project zijn de benodigde vergunningen aangevraagd en zijn zeven werkpakketen beschreven. Zoals het ontwerpen van een 380 kV substation, de aanbesteding van de benodigde elektrische apparatuur te organiseren, de benodigde elektrische apparatuur in detail te ontwerpen en om deze apparatuur naar het bouwterrein te transporteren. Tot slot wordt elektrisch apparatuur geïnstalleerd. Deze activiteiten zullen binnen drie jaar worden uitgevoerd. Naast de beschrijving van deze werkpakketten is tevens is een risico mitigatie strategie ontwikkeld om eventuele risico’s tijdig en adequaat te adresseren.

De realisatie van een 380 kV substation past binnen spoor twee van de JTF regio Zeeuws-Vlaanderen. Het betreft een infrastructuurproject waarmee toekomstige projecten in de energietransitie mogelijk worden gemaakt. Het substation maakt het met name mogelijk dat er CO2-emissies gereduceerd wordt binnen de industrie en mobiliteit in Zeeland. Op sociaaleconomisch gebied zal worden samengewerkt met de HZ University of Applied Sciences (HZ UAS) en Scalda. Middels verschillende kennis disseminatie activiteiten zullen studenten en onderzoekers nieuwe kennis opdoen op het gebied van elektrische infrastructuur, waterstofprojecten en systeemintegratie. Dit zorgt ervoor dat de impact van de subsidie breed neerslaat op de regio. Via het overdragen van kennis, en bijgevolg bijdraagt aan het creëren en behouden van werkgelegenheid.

De beschikbaarheid van hernieuwbare waterstof in Nederland is een duidelijke beleidsambitie, maar het is geen zekerheid dat dit daadwerkelijk zal plaatsvinden. Dat is mede afhankelijk van de randvoorwaarden op het gebied van beleid, wet- en regelgeving en financieringsmogelijkheden. Met name de financiering van dergelijke projecten is nog een uitdaging vanwege de onrendabele top ten opzichte van grijze waterstof. Financiële steun, zoals die uit het JTF, is nodig om de onrendabele top te dichten.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
Infrastructuur (Spoor 2)
Regio
Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost
Projectlocatie
Ritthem, Vlissingen Oost
Startdatum:
10/24/2023
Einddatum:
6/30/2026

Begunstigde:

Adres:
Koninginnegracht 19 2514 AB 'S-GRAVENHAGE
Ritthem, Vlissingen Oost
Nederland
Partner(s):
Orsted Hydrogen Netherlands Holding B.V.

Financiering

EU
€ 10.000.000
Totaal publiek:
€ 10.000.000
Totaal privaat:
€ 18.707.020
Totale subsidiabele kosten:
€ 28.707.020

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek