EU-geld voor sorteerfabriek bij Brightlands

Brightlands Circular Space ontving 5 miljoen euro subsidie van het Just Transition Fund (JTF) voor een unieke ultramoderne sorteerinstallatie voor plastic afval. Deze is onderdeel van de volledige circulaire demonstratiefabriek Brightlands Circular Space, gelegen op Brightlands Chemelot Campus. Het beter en efficiënter sorteren van ingezameld plastic is een essentiële eerste stap naar hergebruik van materialen. Brightlands Circular Space is een samenwerking van Brightlands Chemelot Campus, Universiteit Maastricht en TNO.

Maar liefst 70 procent van het ingezamelde plastic afval in Europa wordt niet gerecycled en eindigt in de verbrandingsoven of op de stortplaats. Veel afval is niet geschikt voor hergebruik, omdat het vervuild is. Het bevat bijvoorbeeld stukjes ijzer of voedselresten. Dit moet en kan anders, vindt Brightlands Circular Space.

Circulaire economie

“We zijn op weg naar een circulaire economie waarin we grondstoffen kunnen hergebruiken en zo min mogelijk CO2 uitstoten. Het recyclen van materialen – waaronder plastic – is daar een onderdeel van vertelt Lia Voermans, voorzitter van de Stuurgroep Brightlands Circular Space. “Om dit echt goed te doen is een slim proces nodig dat we flexibel kunnen inzetten, want de kwaliteit van de aanvoer van het ingezamelde plastic varieert nogal. Daarnaast is het belangrijk dat dit op grote schaal werkt. Mede met behulp van de JTF-subsidie van 5 miljoen euro gaat Brightlands Circular Space een volledige circulaire loop demonstratiefacilteit bouwen om dit te testen.”

Slim en flexibel

“Het echt goed sorteren en voorbewerken van ingezameld plastic is complex”, zegt Voermans . “We kennen de stappen die we moeten nemen, maar moeten deze nog perfectioneren. We weten ook dat we flexibiliteit in het proces nodig hebben, want de hoeveelheid en kwaliteit van het afval varieert. De sorteerinstallatie die we gaan bouwen moet dit allemaal perfect kunnen. Met het analyseren en gebruiken van grote hoeveelheden data – oftewel machine learning – gaan we dit voor elkaar krijgen.”

De lat hoog

Het consortium heeft de lat hoog liggen. “We willen hoogwaardige plastics produceren. Deze moeten bijvoorbeeld geschikt zijn voor de verpakkingen van naalden in ziekenhuizen of verpakking van voeding. Plastic kent zoveel toepassingen, het is ondenkbaar dat deze er niet meer zouden zijn. Plastics afschaffen is gewoonweg onmogelijk. Er zijn te weinig alternatieven en de alternatieven die er nu zijn, zijn niet milieuvriendelijker. De oplossing is de plastics zolang mogelijk in de keten houden. Kortom, we moeten toe naar een circulaire economie en deze JTF-subsidie kan dit helpen versnellen”

Experimenteren

Het experimenteren en oefenen met circulariteit gebeurt in Brightlands Circular Space. In samenwerking met industriële en diverse andere private en publieke partners, kunnen we nu in de praktijk laten zien wat er voor circulaire plastics op pre industriële schaal mogelijk is, aldus Lia Voermans. De open toegankelijke demonstratiefaciliteit is opgebouwd uit vier onderdelen waar de sorteerfaciliteit er één van is. Andere onderdelen zijn: het House for Circular Co-creation, de Polymer Processing Faciliteit en de Skid, Pilot en Demonstrator Faciliteit. Daarmee wordt Brightlands Circular Space een inspirerende ontmoetings- en innovatieplek voor circulaire plastics. Ondernemers, onderzoekers en consortia kunnen gebruik maken van de meest geavanceerde faciliteiten. Bijvoorbeeld voor de co-creatie van nieuwe verdienmodellen, oplossingen voor vraagstukken als design for recycling, sortering en voorbehandeling van gebruikte fossiele plastics. Of denk aan de mogelijkheden voor het ontwikkelen en testen van nieuwe materialen en recyclingtechnologieën. De bouw van Brightlands Circular Space is gestart en beslaat bij oplevering in 2026 een terrein van 8 voetbalvelden groot.