Europees geld voor groene waterstofproductie in Zeeland

VoltH2 gaat in Vlissingen en Terneuzen een groene waterstoffabriek bouwen. Om deze fabrieken te laten draaien zijn elektriciteitsaansluitingen nodig. Hiervoor krijgt het bedrijf twee JTF-subsidies van elk 10 miljoen euro. Waterstof wordt nu vaak op basis van gas gemaakt, waarbij CO2 vrijkomt. De fabrieken zelf worden CO2-neutraal en zullen bij de productie van groene waterstof totaal geen CO2 uitstoten. Dat deze fabrieken juist in Zeeland worden gebouwd, is simpel te verklaren: er is veel industrie en in Zeeland is veel wind.

‘’In Zeeland gebeurt veel met waterstof. We hebben in Zeeland grote industriële bedrijven die nu al gebruik maken van waterstof’’ legt Arjan Schipaanboord, projectleider van VoltH2 uit. Waterstof wordt al veel gebruikt in de bestaande industrie als grondstof, voor bijvoorbeeld de productie van kunstmest en andere chemische processen. Maar de productie van waterstof gebeurt nu op basis van gas. Per kilo waterstof komt er daardoor zo’n 8 á 9 kilo CO2 vrij. ‘‘Dat moet en kan anders, zeker in Zeeland. De aanlanding van windenergie op zee in Zeeland biedt enorm veel kansen voor de productie van groene waterstof.’’

Nieuwe energieleverancier

VoltH2 is een nieuw energiebedrijf dat zich gaat richten op de grootschalige productie van groene waterstof. Het hoofddoel? CO2-uitstoot verminderen. Nederland staat voor een gigantische klimaatopgave. Niet alleen alle huishoudens, maar juist vooral de industrie moet aan de slag. ‘’Als onze fabrieken operationeel zijn in fase 1 besparen we daarmee zo’n 17 kton aan CO2 per fabriek per jaar. Dit staat gelijk aan de uitstoot van zo’n 15.000 benzineauto’s per jaar.’’ Het bedrijf gaat verder dan alleen het bouwen van fabrieken. ‘’Nu zijn we vooral bezig met het ontwikkelen van deze groene waterstoffabrieken, maar daarna worden we ook energieleverancier. Door koploper te zijn in groene waterstofproductie, hopen we een grotere beweging in gang te zetten voor een betere wereld. Als we dat voor elkaar krijgen, dan gaan we echt impact hebben.’’

Zon en wind

De fabrieken draaien volledig op zonne- en windenergie. ‘’Waait het hard? Dan draait de fabriek op volle toeren. Waait het te zacht of juist té hard? Dan schaalt de productie van de fabriek af. Energie die via de windparken Zeeland binnenkomt wordt gelijk door de fabriek gebruikt. Zo voorkomen we ook pieken in het elektriciteitsnetwerk. De fabrieken hebben dus ook een belangrijke functie om netcongestie te voorkomen en het elektriciteitsnetwerk te balanceren.’’

Elektriciteitsinstallatie

Om de fabrieken te laten draaien zijn elektriciteitsaansluitingen nodig. Door de JTF-subsidies kan VoltH2 voor een grotere installatie te kiezen. Arjan Schipaanboord is dan ook erg blij met deze subsidie. ‘’Zonder JTF-subsidie hadden we een kleinere elektriciteitsaansluiting moeten nemen. Gevolg hiervan zou zijn dat we de volgende ontwikkelingsfase van de fabrieken niet konden uitvoeren.’’ In de eerste fase levert de fabriek zo’n 2 kton aan waterstof per jaar. ‘’Om een vergelijking te geven, hier kunnen zo’n 13.000 waterstof auto’s een heel jaar lang op rijden. In de tweede fase willen we opschalen naar 10 kton waterstof per jaar. Dat komt neer op zo’n 1% van de huidige jaarlijkse hoeveelheid waterstof per jaar voor industriële toepassingen in Nederland. Dat lijkt misschien niet veel, maar het is een significante stap.’’

Een ander voordeel van de grotere aansluiting is dat ook andere bedrijven hierop kunnen aansluiten. ‘’Als iedereen zijn eigen kabel moet trekken, dan kost dat erg veel. Die kabel moet namelijk langs allerlei dijken, spoorwegovergangen en kanalen. Dat is voor de mkb’ers in de regio vaak te duur. Door de aansluiting ook voor andere partijen toegankelijk te maken, willen we ook bij dragen aan meer waterstofprojecten.’’

‘’Wanner het project geslaagd is? Voor VoltH2 is het project geslaagd als in 2026 de hoogspanningskabel er is, de waterstoffabriek draait en we kunnen leveren aan klanten’’, besluit Schipaanboord.