Interreg Vlaanderen-Nederland keurt drie nieuwe projecten goed

Triple F richt zich op het creëren van nieuwe toepassingen voor reststromen om voedselverspilling tegen te gaan. Nano4Sports wil de sportsector vernieuwen door gebruik te maken van geavanceerde technologieën. Entomospeed onderzoekt de opschaling van insectenkweek om toepassingen van eetbare insecten mogelijk te maken.

Met deze goedkeuring wordt, inclusief cofinanciering, in totaal ruim 9 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt 4,3 miljoen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).
Ondertussen staat de teller op 36 goedkeuringen waarmee ruim 88 miljoen euro vanuit het EFRO fonds werd geïnvesteerd in de grensregio.

Momenteel staat een oproep voor nieuwe projecten opengesteld tot en met 13 januari 2017.

Triple F: Food From Food

Voedselverspilling is vanuit ethisch en duurzaamheidsoogpunt niet te verantwoorden en dient dan ook geminimaliseerd te worden. In de voedingsindustrie is er een toenemend bewustzijn in de (her)waardering van plantaardige reststromen om zo verdere voedselverspilling te kunnen tegengaan. De sector loopt nog tegen verschillende moeilijkheden aan zoals de grote te verwerken volumes en de strenge hygiëne-eisen. Vaak gaan voedselresten verloren omdat er geen geschikte herbestemming voor gevonden wordt.

‘Triple F’ richt zich op verschillende reststromen uit de consumptie, zoals wortel, bieten en aardappelen in Nederland en prei, tomaten en witlof in België. Een ‘kansenkaart’ van de grensregio wordt uitgewerkt met een overzicht van vraag en aanbod bij bedrijven wat betreft plantaardige reststromen, inclusief de verschillende technologieën die toegepast kunnen worden om resten te herbestemmen, zoals drogen, vriezen, verhitten. Op basis hiervan zullen 20 nieuwe waardeketens gecreëerd worden. Agro-, food-, voedselverwerkende of technische bedrijven kunnen projectvoorstellen indienen voor ondersteuning bij de uitwerking van hun innovatieve voorstel. Brainport Development, Stichting Food Tech Brainport, Flanders’ FOOD en Innovatiesteunpunt Boerenbond beoordelen de ingediende projecten.

Er komen verder vier pilots, waaronder één voor prei en één voor wortel. De pilot met wortels is gepland bij diepvriesbedrijf Van Rijsingen uit Helmond. Maar liefst 80% van de wortel eindigt momenteel als plantaardige reststroom. Daarom heeft Van Rijsingen eerder een sapfabriek in werking gesteld om wortelreststromen te scheiden in wortelsap en perskoek/vezels. Naast vezels hebben ook andere ingrediënten in de wortelreststromen na extractie marktpotentie zoals retinol en de grondstof voor plantaardige kleurstoffen beta-caroteen. Deze aspecten worden verder onderzocht binnen de pilot.

Thema: 1B – INNOVATIE – slimme groei
Op een totaal budget van € 2.579.618,64 levert Interreg een bijdrage van € 1.240.324,42 (48.08%)
Projectverantwoordelijke: Brainport Development
Betrokken provincies: Antwerpen, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen, Noord-Brabant, Limburg


Nano4Sports: sensortechnologie op topsnelheid

Sport is een dynamische en snelgroeiende economische sector. ‘Nano4Sports’ heeft als doel om innovatie in het sport-, beweeg- en gezondheidsdomein in de grensregio te stimuleren en verder op de kaart te zetten. De nodige ingrediënten zijn al aanwezig: eersteklas technologische spelers, innovatieve bedrijven, excellente (top)sporters en coaches en een groot aantal recreatieve sporters.

Dankzij sensortechnologie kunnen coaches, topsporters en amateursporters hun sportprestaties verbeteren en hebben ze minder risico op blessures. ‘Nano4Sports’ gaat zeer geavanceerde sensoren ontwikkelen die de sporter goed kan dragen tijdens het sporten. De sensoren geven hem of haar feedback over tal van zaken, zoals de fysieke activiteit, houding, hartslag, spierinspanningen of huidgeleidbaarheid. Het project legt de focus op lopen en fietsen en gaat in Vlaanderen de  living labs Run4Sports en Bike4Sports uitbouwen,  een samenwerking van KU Leuven Indoor Atletiekhal, UGent Sport Science Lab, Topsporthal  en Wielercentrum Eddy Merckx. Beide living labs voeren metingen uit op de te ontwikkelen sensortechnologieën. Ook in Nederland gaan bestaande SportFieldLabs participeren aan deze pilot tests. Een belangrijke troef is dat er vraag gestuurd te werk wordt gegaan. Sporters worden in een vroeg stadium van de technologieontwikkeling betrokken zodat rekening wordt gehouden met hun specifieke wensen en behoeften.

Naast het meten van de fysieke activiteit van het lopen en fietsen, wordt ingezet op continue monitoring. Specifieke parameters zoals hartslag, spieren en huidgeleidbaarheid bij de sporter worden gedurende lange tijd opgemeten, zowel voor, tijdens en na fysieke inspanning. Eerder onderzoek van IMEC ligt hieraan ten grondslag. In dit onderzoek is een patch ontwikkeld waarin zowel hartregistratie als bewegingssensoren zijn opgenomen om langdurige metingen te kunnen uitvoeren.

Thema: 1B – INNOVATIE – slimme groei
Op een totaal budget van € 4.574.388,91 levert Interreg een bijdrage van € 2.287.194,46 (50%)
Projectverantwoordelijke: Katholieke Universiteit Leuven
Betrokken provincies: Antwerpen, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen, Noord-Brabant


Entomospeed: opschalen van insectenkweek

Wereldwijd wordt de consumptie van eetbare insecten gepromoot als één van de maatregelen om de duurzaamheid en de zekerheid van de voedselproductie te garanderen. Het grote voordeel van insecten is dat ze heel dicht bij elkaar gekweekt kunnen worden, dat ze nagenoeg geen broeikasgassen uitstoten en beschikken over een erg hoge voederconversie. In de Vlaams-Nederlandse grensregio is de insectensector een jonge, maar veelbelovende sector en er zijn voldoende signalen die wijzen op de noodzaak aan opschaling. Eén van die signalen is dat insectenonderzoek opgenomen werd in het tweede Actieplan Alternatieve Eiwitbronnen (AAE2) die in 2016 werd gelanceerd door de Vlaamse regering en BEMEFA (Beroepsvereniging van de Mengvoederfabrikanten). Daarnaast werkt het Cornetproject ‘Entomofood’ van Flanders’Food volop aan nieuwe productontwikkelingen in deze sector.

Ligt de weg voor voedingsbedrijven nu open om eetbare insecten te verwerken in levensmiddelen? ‘Entomospeed’ wil antwoord bieden op deze vraag door huidige leemtes in te vullen zoals de begeleiding naar een afzetmarkt en de reductie van handenarbeid door verhoogde automatisering. Concreet worden er twee insecten laboratoria opgezet die zich elk specifiek op een casus focussen. HAS Hogeschool (Nederland) richt zich op voederproeven bij meelwormen waarbij verschillende voeders en de impact op het groeiregime wordt nagegaan. Vooral de meelworm is een veelbelovende bron van proteïnen bij humane consumptie. Het lab op de VIVES-campus (Vlaanderen) gaat dezelfde impact van voerderproeven nagaan bij de zwarte soldatenvlieg, geschikt voor diervoeding wegens de aantrekkelijke eiwitsamenstellling. Voor beide casussen worden tevens pilotinstallaties ontwikkeld om in opschaling en automatisering te kunnen voorzien.

Thema: 1B – INNOVATIE – slimme groei
Op een totaal budget van € 1.658.262,55 levert Interreg een bijdrage van € 829.131,28 (50%)
Projectverantwoordelijke: Vives Zuid
Betrokken provincies: Antwerpen, West-Vlaanderen, Noord-Brabant, Limburg

Insectenburger
Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier