Het resultaat na vier jaar CrossRoads2: 202 ondersteunde bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland

CrossRoads2 bood in de periode 2016 tot en met 2020 kmo- en mkb-bedrijven aan beide zijden van de Vlaams-Nederlandse grens de kans om te investeren in toonaangevende innovaties. In totaal verleende CrossRoads2 een subsidie aan 118 projecten met een grensoverschrijdende meerwaarde. In totaal stelden 2020 bedrijven, uit uiteenlopende sectoren, duurzame en slimme oplossingen voor.

Het project CrossRoads2 kwam tot stand binnen het Europese programma Interreg V Vlaanderen-Nederland 2014-2020. Tijdens zeven openstellingen konden kmo’s en mkb’ers de voorbije vier jaar innovatieve, sterke en technische haalbare projectideeën indienen. Een onafhankelijke jury beoordeelde de projecten en kende de beloftevolle ideeën een subsidie toe. Een belangrijk criterium daarbij was de grensoverschrijdende meerwaarde van het project.

118 haalbaarheidsstudies en innovatieprojecten

In totaal verleende CrossRoads2 een subsidie aan 118 projecten, bestaande uit 75 innovatieprojecten en 43 haalbaarheidsstudies. Haalbaarheidsstudies zijn bedoeld om de technische en/of commerciële haalbaarheid van een toekomstig innovatieproject te toetsen. Innovatieprojecten richten zich op het demonstreren van een nieuw proces, nieuw product of een nieuwe dienst, veelal in een prototype of pilootinstallatie.

Bij de 118 projecten waren in totaal 202 bedrijven betrokken uit uiteenlopende sectoren: hightech-systemen, chemie & materialen, agrofood, life sciences & health, cleantech, biobased economy, logistiek en maintenance. Binnen deze sectoren bieden de projecten kansen voor slimme en duurzame oplossingen.

Zo ontwikkelden twee bedrijven biologisch afbreekbare plastics en ontwierpen een Vlaamse folieproducent en een Nederlandse beheerder van zonnepanelen een speciaal soort folie die het rendement van zonnepanelen aanzienlijk kan verbeteren.

9,8 miljoen euro steun

In totaal investeerde CrossRoads2 een bedrag van 9,8 miljoen euro in veelbelovende projecten. Een deel van de financiering van CrossRoads2 is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland. Daarnaast leverden het ministerie van Economische Zaken, het Vlaamse Gewest en de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Belgisch Limburg, Noord-Brabant, Nederlands Limburg en Zeeland een substantiële bijdrage aan het programma.

European Enterprise Promotion Awards

In 2019 stond CrossRoads2 in de top drie van ruim 3000 ingezonden projecten voor de European Enterprise Promotion Awards (EEPA) in Helsinki. Deze awards worden jaarlijks uitgereikt door de Europese Commissie en erkennen de beste initiatieven ter stimulering van ondernemerschap. Hoewel het project net naast de hoofdprijs greep, was dit toch een mooie erkenning van de waarde van CrossRoads2.

Eindverslag

Onlangs is het eindverslag van CrossRoads2 gepubliceerd. In dit eindverslag wordt u meegenomen in de successen, uitdagingen en de geleerde lessen voor de toekomst. U vindt er eveneens een overzicht van alle projecten die middels CrossRoads2 steun hebben ontvangen. Bekijk het eindverslag hier.

Met CrossRoads2 Sustainable Energy hopen we op het succes van CrossRoads2 voort te kunnen borduren. Meer informatie over dit project kunt u vinden op deze vernieuwde website.

Resultaten van het project CrossRoads2 opgesomd in een infographic
Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag