CrossRoads2 is op zoek naar innovatieve Nederlandse en Vlaamse project ideeën

In april 2016 is het CrossRoads2 project goedgekeurd binnen het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma Interreg VA Vlaanderen-Nederland. Het beheer van CrossRoads2 is formeel toegekend aan een breed Vlaams-Nederlands consortium geleid door de stichting Grensoverschrijdende Innovatie CrossRoads. Partners hierin zijn de BOM, REWIN, NV Economische Impuls Zeeland, LIOF, Innovatiecentrum Limburg, Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen, Stimulus Programmamanagement en i-Cleantech Vlaanderen. De kerntaak van CrossRoads2 bestaat uit het realiseren van innovatie door het samenbrengen van MKB-bedrijven over de landsgrenzen heen en het bieden van financiële ondersteuning in de vorm van subsidie. Het programma loopt voor een periode van drie jaar. De subsidieregeling zal op 1 augustus 2016 opengesteld worden. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Stimulus Programmamanagement.

Groeiende internationale vraag naar slimme en duurzame oplossingen en systemen

CrossRoads2 is een Interreg VA-project dat MKB-bedrijven in de grensregio (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Vlaanderen) inhoudelijk en financieel ondersteunt bij grensoverschrijdende innovatieprojecten. De focus ligt hierbij op technologieën waarmee bedrijven kunnen inspelen op de groeiende internationale vraag naar slimme en duurzame oplossingen en systemen binnen de sectoren: high-tech systemen, chemie & materialen, agrofood, life sciences & health, cleantech, biobased, logistiek en maintenance. Het project is een vervolg op het succesvolle CrossRoads1.

Ondersteuning voor baanbrekende projectideeën

MKB-bedrijven kunnen ondersteuning krijgen bij het ontwikkelen van goede en technisch haalbare projectideeën tot volwaardige projectvoorstellen. Het gaat hierbij onder meer om ondersteuning in de ontwikkeling van de business case en ondersteuning in het vinden van partners. Daarnaast is een budget van 7,25 miljoen euro beschikbaar voor financiële ondersteuning van projecten, waarvan 6,75 miljoen euro gereserveerd is voor innovatieprojecten en 0,5 miljoen euro voor haalbaarheidsstudies.

Regionale samenwerking

Crossroads2 is een van de grootste projecten binnen het Interreg programma Vlaanderen-Nederland en bestrijkt de hele regio Zuid-Nederland en Vlaanderen.

Jo-Annes de Bat, gedeputeerde Provincie Zeeland: “CrossRoads richt zich precies op die sectoren waar onze provincie sterk in is: chemie, agro, biobased, logistiek en maintenance. In al die sectoren is innovatie van groot belang. CrossRoads kan bedrijven met goede ideeën net even dat steuntje in de rug geven om hun plannen te verwezenlijken. Ik hoop dan ook dat er veel Zeeuwse aanvragen komen.”

Gedeputeerde Bert Pauli, provincie Noord-Brabant: “Het Crossroads-programma legt toekomstgerichte verbindingen tussen economische innovaties en maatschappelijke opgaven. De afgelopen jaren hebben we daar mooie resultaten mee geboekt. Alle reden om in deze Interreg-periode stevig grensontkennend door te gaan op de ingeslagen weg.”

Limburgs Gedeputeerde Twan Beurskens: “Ik ben blij te kunnen constateren, dat de succesvolle samenwerking tussen Vlaamse en Zuid-Nederlandse provincies op het gebied van innovatie-ondersteuning een vervolg krijgt. CrossRoads2 biedt opnieuw MKB-bedrijven de kans om in grensoverschrijdend verband nieuwe producten, processen en diensten te ontwikkelen, die kunnen gaan bijdragen aan het verdienvermogen van onze Euregio.”

CrossRoads1

CrossRoads1 werd in 2009 opgezet om bedrijven in de grensregio Vlaanderen-Nederland te helpen bij het toepassen van nieuwe technologieën. 100 bedrijven waren betrokken bij 21 innovatieprojecten, 13 haalbaarheidsstudies en 32 proeftuinexperimenten. 650 bedrijven hebben deelgenomen aan de events van CrossRoads1.

Financiers

Een deel van de financiering van CrossRoads2 is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland.

De andere financiers voor CrossRoads2 zijn het ministerie van Economische Zaken, Vlaams Gewest en de Provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Belgisch-Limburg, Noord-Brabant, Limburg en Zeeland.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de contactpersoon in uw regio.

Zeeland Economische Impuls Zeeland Rosco Ephraïm roscoephraim@impulszeeland.nl +31 6 30 677 186
Noordoost-Brabant BOM Karin Jansen kjansen@bom.nl +31 6 46 996 019
Noordwest-Brabant REWIN Raimo van der Linden r.vanderlinden@rewin.nl +31 6 30 963 695
Limburg (NL) LIOF Charles Mevis cmevis@liof.nl +31 6 11 368 781
 
West-Vlaanderen I-cleantech Vlaanderen Annick Vastiau annick.vastiau@i-cleantechvlaanderen.be +32 4 71 903 636
Oost-Vlaanderen Innovatiecentrum Oost Vlaanderen Peter Goeman peter.goeman@innovatiecentrum.be +32 4 84 947 910
Limburg (B) Innovatiecentrum Limburg Bruno Krekels bruno.krekels@innovatiecentrum.be +32 4 97 076 004
Financieel-administratieve ondersteuning van aanvraag tot eindrapportage Stimulus Programmamanagement Eline de Graaff

Yassine Sallah

e.d.graaff@stimulus.nl

y.sallah@stimulus.nl

www.stimulus.nl

+31 4 02 370 100
Logo CrossRoads
Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2020

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag