Hoe werkt de Deskundigencommissie?

De Deskundigencommissie beoordeelt alle projectvoorstellen voor het JTF-programma. Dit gebeurt zowel bij een tenderprocedure als bij first come, first serve. Hoe gaat dit eigenlijk in z’n werk?

Tender
Bij een tenderprocedure maakt de Deskundigencommissie een lijst van de projectvoorstellen die zij kansrijk acht. Dit gebeurt op basis van vooraf vastgestelde criteria. De beste voorstellen komen bovenaan de lijst. Wanneer er meer goede projecten zijn dan geld, krijgen alleen de hoogst gerankte projecten subsidie.

First come, first serve
Bij  first come, first serve geldt: wie ‘t eerst komt ’t eerst maalt. Uiteraard worden er wel eisen aan de aanvragen gesteld. Projectvoorstellen die hieraan voldoen, worden op volgorde van binnenkomst behandeld tot het geld op is. Projecten hoeven niet tot de sluiting in september 2023 te wachten op het advies van de Deskundigencommissie, want deze komt ongeveer elke zes weken bij elkaar om de aanvragen te beoordelen.

Eerste check
Alle aanvragen die binnenkomen, worden eerst gecheckt door de programmamanagers. Zij controleren of de aanvragen volledig en juist zijn en of ze gaan over de onderwerpen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. Is dit in orde, dan gaan de aanvragen naar de onafhankelijke Deskundigencommissie.

Onafhankelijk
De leden van de Deskundigencommissie zijn onafhankelijk. Dit wil zeggen dat zij geen belang hebben bij het al dan niet toekennen van subsidie aan projecten. De leden zijn deskundig op hun vakgebied. Naast een vaste kern bestaat de commissie per onderwerp uit verschillende deskundigen.

Beschikking
Alle projectaanvragen krijgen een beschikking, oftewel ‘u krijgt wel of geen subsidie’. Hierbij zit ook de beoordeling. Het is natuurlijk fijn om te zien waarom de Deskundigencommissie uw aanvraag heeft goedgekeurd, maar het is ook leerzaam om te weten waarom u niet in aanmerking komt voor Europese subsidie. Daarmee kunt u bij een volgende subsidieaanvraag rekening houden.

Punten scoren bij Tender
De Deskundigencommissie beoordeelt op basis van vooraf gestelde criteria of een project voor subsidie in aanmerking komt. Per openstelling is bepaald welke criteria van toepassing zijn en hoeveel punten per criterium behaald kunnen worden. Per onderdeel kan een aanvrager punten scoren: 100 in totaal. Projecten dienen minimaal 70 punten in totaal én minimaal de helft van het aantal punten voor het betreffende criterium te scoren om subsidie te kunnen krijgen. Hierdoor worden de kwaliteit én de impact gewaarborgd. Indien het subsidieplafond (budget) voor de openstelling overvraagd wordt, maakt de Deskundigencommissie een ranking op basis van de score. Deze rangschikking wordt dus niet bepaald op volgorde van binnenkomst.

Meer lezen?

  • Lees meer over de Deskundigencommissie, die is samengesteld uit leden van de Adviescommissie.
  • Lees ook het interview met Marc Hendrikse, voorzitter van de Deskundigencommissie.

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier