Het innovatieve MKB heeft veel belangstelling getoond in het MIT Zuid-instrument Haalbaarheid. Het loket ging op 17 april open en dezelfde dag nog zijn er in totaal 325 aanvragen ingediend. Met dit aantal zal het subsidieplafond van € 3.139.200 naar verwachting worden bereikt. Wij raden dan ook af om nog nieuwe aanvragen voor MIT Zuid Haalbaarheid in te dienen.  

Stimulus Programmamanagement verwerkt de aanvragen en voert een financieel-technische toets uit. Als onderdeel van dat proces wordt tevens inhoudelijk advies ingewonnen bij de ROMs. Uiterlijk op 10 juli 2018 zullen aanvragers die op 17 april hun project ingediend hebben, uitsluitsel krijgen.