Interreg Vlaanderen-Nederland heeft haar vierde oproep voor projecten gelanceerd. Het Comité van Toezicht heeft het voornemen om via deze projectoproep minstens alle nog beschikbare middelen in te zetten. Op het moment van lancering van deze oproep gaat het om zo’n 17,5 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Projecten kunnen zich aanmelden voor iedere doelstelling van het programma, behalve de doelstellingen gericht op bevorderen van energie-efficiëntie voor bedrijven, openbare gebouwen en woningen en het beschermen van biodiversiteit, bodem  en ecosysteemdiensten. Er geldt algemeen specifieke aandacht voor samenwerking met KMO’s/MKB’s. Daarnaast zijn projectaanmeldingen welkom gericht op arbeidsmarkt, opleiding en tewerkstelling, onderzoek en innovatie met investeringen in ‘harde infrastructuur’, duurzame energie en het efficiënt omgaan met hulpbronnen. De projectoproep wordt afgesloten op 18 mei 2018.

Lees hier het volledige bericht over oproep 4.