Getijdeninstallatie in Oosterschelde stormvloedkering geïnstalleerd

Tocardo Tidal Turbines, ontwerper en producent van getijden en vrijstaande waterkracht turbines en Huisman, ontwerper, bouwer en financiële sponsor van de ophangconstructie van de turbines hebben op 25 september jl. vijf getijdenturbines in de Oosterschelde stormvloedkering geïnstalleerd voor het opwekken van schone energie. Het gaat om het grootste project voor getijdenstroom in Nederland en de grootste commerciële getijden-installatie in de wereld, waarbij voor het eerst een reeks van vijf turbines naast elkaar worden geïnstalleerd. Dit prestigieuze project is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk en de provincie Zeeland in het kader van het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2007-2013 (OP-Zuid).

In een recordtijd van 9 maanden is de getijdeninstallatie geëngineerd en geproduceerd. Via het water is de 50 m lange en 20 m brede constructie naar werkeiland Neeltje Jans getransporteerd. Rekening houdend met de waterstanden, het getij en het weer is de getijdencentrale, met behulp van de schuiven van de stormvloedkering op een drijvend ponton in combinatie met hefwagens, geplaatst tussen de pijlers en onder de verkeerskoker van de N57 in de Oosterscheldekering. In een installatie window van krap 2 uur is de getijdencentrale in deze uiterst precieze operatie succesvol op zijn geplek gezet.

De Deltawerken hebben wereldwijd grote naamsbekendheid en beschermen een groot deel van Nederland al bijna zestig jaar tegen overstromingen. Nu krijgt de Oosterscheldekering ook de functie om groene stroom op te wekken. “Deze installatie is een enorme stap in de ontwikkeling van getijdenenergie. Onze getijdentechnologie heeft de potentie uit te groeien tot een groot Nederlands exportproduct. De exportverwachting van getijdenenergie is meer dan 200 Gigawatt. Met deze turbines in de Oosterscheldekering kunnen wij de wereld laten zien wat de kracht is van getijden-energie: een schone en betrouwbare energiebron die in 10 tot 20% van de wereldbehoefte aan elektriciteit kan voorzien,” zegt Hans van Breugel, CEO van Tocardo. Volgens Huisman’s CTO Joop Roodenburg zijn de voordelen van getijdenenergie evident. “Naast het feit dat het uiterst voorspelbaar hoeveel energie wordt gegenereerd – het tij is er elke dag – worden de turbines geplaatst in het water en zijn niet in zicht, zoals bij windturbines. Voor de toekomst richten we ons op het opschalen van de installaties. Dit vereist echter een grote investering, een realistisch tarief voor getijdenenergie en een vleugje idealisme. Dan kunnen we een belangrijke exportindustrie bouwen.”

Huisman is bereid geweest risico te nemen, het project financieel te steunen, omdat zij geloven in de toekomst van getijdenenergie en de grote exportkansen. Een thuismarkt als het Oosterschelde project is daarbij essentieel.

Naast Tocardo en Huisman, zijn ook een aantal andere bedrijven betrokken bij dit prestigieuze project. Strukton is vanaf het begin van dit project actief betrokken geweest bij de planvorming, de planning en is tevens verantwoordelijk voor het project management. De betrokkenheid van Mammoet bestaat uit het transport en de installatie van de getijdeninstallatie in de Oosterschelde stormvloedkering. Ook de Zeeuwse bedrijven Istimewa Elektrotechniek, Van der Straaten en Hillebrand leveren een belangrijke bijdrage aan de elektrotechnische installaties en de staalconstructies.

Als beheerder van de Oosterscheldekering faciliteert Rijkswaterstaat de locatie van deze innovatieve ontwikkeling om duurzame energie op te wekken. Samen met de markt ontwikkelt Rijkswaterstaat vernieuwende oplossingen en biedt waar mogelijk ruimte aan marktpartijen om innovaties te testen of toe te passen. Ook Provincie Zeeland heeft een significante financiële bijdrage geleverd aan het project. Gedeputeerde Ben de Reu vertelt waarom: “Zeeland is omringd door water; wij zijn de enige provincie met land in zee. Daarom past getijdenenergie zo goed bij onze provincie. De afgelopen jaren hebben we in Zeeland veel expertise opgebouwd op dit vlak. We zijn al jaren aan het pionieren; nu kunnen we laten zien dat het water een belangrijke energiebron is voor Zeeland. Getijdenenergie heeft de toekomst daar ben ik van overtuigd!”

Installatie in beeld:

https://youtu.be/M9rMgd_56gk

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag