Europese Commissie akkoord met Nederlandse EFRO-plannen

De Europese Commissie heeft een partnerschapsovereenkomst met Nederland goedgekeurd waarin de strategie voor het optimaal gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen in het hele land is bepaald. De overeenkomst maakt de weg vrij voor een totaalbedrag van 1,4 miljard euro aan investeringen in het kader van het cohesiebeleid in de periode 2014-2020. Nederland ontvangt tevens 607 miljoen euro voor plattelandsontwikkeling en 102 miljoen euro voor visserij en de maritieme sector.

De EU-investeringen zullen de werkloosheid helpen aanpakken en het concurrentievermogen en de econoische groei bevorderen doordat steun wordt verleend aan innovatie, opleiding en scholing in steden en plattelandsgebieden. Bovendien zal ondernemerschap worden bevorderd, sociale uitsluiting worden bestreden en worden bijgedragen aan de ontwikkeling van een milieuvriendelijke en hulpbronnenefficiënte economie.

Naar aanleiding van de goedkeuring zei Johannes Hahn, Europees Commissaris voor regionaal beleid: “Met het krachtige en strategische investeringsplan dat wij vandaag hebben goedgekeurd, wordt Nederland op weg geholpen om in de komende tien jaar banen en groei te creëren. Uit deze partnerschapsovereenkomst blijkt dat de Europese Commissie en Nederland samen vastesloten zijn de EU-financiering zo efficiënt mogelijk te besteden. Onze investeringen moeten volgens het nieuwe cohesiebeleid strategisch zijn en zullen met name gericht zijn op de reële economie, duurzaame groei en investeringen in mensen. Daarbij moet kwaliteit vooropstaan en in de komende maanden zullen wij ons inzetten om te onderhandelen over zo goed mogelijke investeringen door de Europese structuur- en investeringsfondsen in 2014-2020. Om te zorgen voor programma’s van goede kwaliteit, is inzet van alle partijen nodig.”

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag