Op 20 november keurde Interreg Vlaanderen-Nederland opnieuw drie projecten uit de derde call goed. Het gaat om de projecten Educavia, Smart*Light en Passant. Met deze goedkeuring wordt, inclusief cofinanciering, in totaal ruim 11 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt 5.4 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De teller staat zo op 47 goedgekeurde projecten waarmee in totaal ruim 105 miljoen euro vanuit het EFRO werd geïnvesteerd in de grensregio. Dit betekent dat er nog ongeveer 39 miljoen euro te besteden valt binnen de huidige programmaperiode.


Educavia

Luchtvaartbedrijven hebben moeite om technisch geschoold personeel aan te werven. Er is een discrepantie tussen de noden van de bedrijven en het opleidingsaanbod. ‘Educavia’ investeert daarom in een uniforme vorming van luchtvaarttechnici in de grensregio, een opleidingsaanbod dus dat is afgestemd op de noden in beide landen. Dankzij de creatie van een kennisregio rond luchtvaarttechnieken kan er sneller ingespeeld worden op de noden van de markt en innovatieve trends.

Het project verankert de MRO-sector (maintenance, repair and overhaul) in de regio zodat een kwalitatieve instroom van nieuwe medewerkers wordt verzekerd. ‘Educavia’ implementeert een niveau 5 opleiding dat een tussenstap betekent tussen het secundair onderwijs en een bachelor opleiding. Het richt zich specifiek op volwassenen die een carrièreswitch ambiëren of jongeren die bij de start van het hoger onderwijs voor een opleiding luchtvaart technisch onderwijs willen kiezen. Indien succesvol zal deze opleiding toegevoegd worden aan het curriculum van de Hogeschool VIVES. Daarnaast vormt ze een opleidingskader om studenten en werknemers de nieuwe luchtvaartontwikkelingen bij te brengen over o.a. elektrisch aangedreven vliegtuigen en drones, high tech materialen of 3D printing. Een versnelde introductie van digitale leer-  en opleidingsplatformen met focus op e-learning/Computer Base Training (CBT) modules moet eveneens een vlotte instroom tot stand brengen. Als laatste wil het project Part 147 gecertifieerd opleidings- of examencentra inrichten in Vlaanderen, strategisch gelegen in Oostende bij VLOC en op Zaventem bij ZAVO, waar ook het reguliere onderwijs gevolgd wordt. Het part 66/147 kader garandeert dat opgeleide technici overal in Europa inzetbaar zijn, wat arbeidsmobiliteit mogelijk maakt.

Met deze luchtvaartopleidingen wil ‘Educavia’ gedurende de periode van het project komen tot inhoudelijk hervormde en nieuwe opleidingstrajecten én structuren voor jaarlijks 500 studenten in het reguliere onderwijs en 7000 werknemers in de MRO bedrijven.

Thema: 4A – ARBEIDSMOBILITEIT – inclusieve groei
Op een totaal budget van € 2.600.353,46 levert Interreg een bijdrage van € 1.300.176,73 (50%)
Daarnaast ontvangt het cofinanciering van de volgende provincies: Noord-Brabant, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen

Projectverantwoordelijke: Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum


Smart*Light

In medische instellingen en industriële laboratoria wordt veelvuldig gebruik gemaakt van klassieke ‘lage intensiteit’ röntgenstraling voor dagelijks gebruik, zoals screening op borstkanker en inspectie van lasnaden in pijpleidingen. Voor geavanceerdere toepassingen op hightech materialen en nieuwe medicijnen is hoge-intensiteit röntgenstraling echter onontbeerlijk. Deze ‘nieuwe’ straling wordt geproduceerd in synchrotrons: grote versnellers waarin elektronen zich voortbewegen in een kilometerlange buis aan bijna lichtsnelheid. Met deze synchrotronstraling kunnen veranderingen in materialen en weefsels zeer gedetailleerd in tijd en ruimte worden gevolgd. Zulke faciliteiten zijn echter groot, duur en schaars. De dichtstbijzijnde bevinden zich in Hamburg, Villigen en Grenoble, ver buiten de Benelux.

Op basis van gloednieuwe deeltjesversneller- en lasertechnologie ligt een relatief goedkope en compacte röntgenbron binnen handbereik, die bovendien eenzelfde intensiteit heeft en op elke gewenste locatie kan worden geïnstalleerd: een ‘tafelmodel synchrotron’.

De kern van Smart*Light bestaat uit onderzoek naar de bouw van zo’n compacte en mobiele bron van röntgenstraling die ingezet kan worden voor onderzoekstests op locatie. Deze nieuwe technologie is gebaseerd op ‘Inverse Compton Scattering’: straling wordt geproduceerd uit een botsing tussen laserlicht en zeer snelle elektronen. Het onderzoek richt zich op hoe een prototype röntgenbron fysiek kan worden gerealiseerd in een labomgeving en hoe de intensiteit van de bundel kan worden geoptimaliseerd.

De beschikbaarheid van een dergelijk apparaat zal allerlei vormen van innovatie kunnen versnellen in verschillende sectoren, zoals de medische en levenswetenschappen, high-tech industrie, vliegtuig-, auto- en scheepsbouw. Gezien de grote variëteit van de vakgebieden waarin röntgenanalyse een centrale rol speelt, zal Smart*Light een brede waaier aan toepassingen laten plaatsvinden. Zo zal o.a. voor de medische- en levenswetenschappen door Erasmus MC en Agfa verschillende weefseltypes worden gekarakteriseerd. Een eerste onderzoek zal zich richten op osteoartrose. Dit is de meest voorkomende gewrichtsaandoening bij ouderen waarbij bot en kraakbeen worden aangetast. De huidige röntgentechnieken zijn niet goed in staat om zowel bot als kraakbeen samen af te beelden. Dankzij Smart*Light kan dat naar verwachting wel. Een tweede toepassing richt zich op het karakteriseren van atherosclerotische plaque (of aderverkalking) waarbij niet enkel de kalk, maar ook vet en bindweefsel goed onderscheiden worden. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat een bepaalde samenstelling van de weefsels in de plaque kan leiden tot het scheuren van de vaatwand, met een beroerte of hartinfarct tot gevolg. Met het toestel kan aderverkalking op termijn beter voorspeld en voorkomen worden en zullen de eerste stappen gezet kunnen worden naar het gebruik van het meetsysteem in een klinische setting. Buiten de medische en levenswetenschappen zal Smart*Light toewerken naar totaal andere, maar ook zeer relevante en interessante toepassingen. Bijvoorbeeld binnen de scheepsbouw, waar vermoeiing en corrosie van materialen vroegtijdig opgespoord kunnen worden. Het erfgoedbehoud is een ander domein, waarin dankzij de synchotron de chemische en fysische conditie van topwerken uit musea Boijmans en KMSKA als Rubens, Vermeer, Bosch en Rembrandt in kaart gebracht zullen worden. Smart*Light biedt een non-destructieve methodiek in 3D waar voorheen invasief, monstergebaseerd onderzoek voor nodig was. Individuele pigmenten worden onderzocht waarbij o.a. specifiek zal worden gekeken naar mogelijke effecten door klimaatcondities, licht en röntgenstraling.

 Thema: 1B – INNOVATIE – slimme groei
Op een totaal budget van € 5.700.000 levert Interreg een bijdrage van € 2.850.000 (50%)
Daarnaast ontvangt het cofinanciering van de volgende provincies: Limburg, Noord-Brabant, Oost-Vlaanderen en Antwerpen
Projectverantwoordelijke: TU Delft, Afdeling 3ME


PASSAnt: PlAtform for innovative Security Solutions hArbours & Terminals

 Veiligheid in de haven is een basisvoorwaarde om het volledige functioneren ervan te garanderen. Nederlandse en Vlaamse havens kampen echter met ladingdiefstallen en de transmigratie in, op en rond Calais zorgt voor nieuwe uitdagingen in de havens van Oostende en Zeebrugge. De noodzaak om op zoek te gaan naar innovatieve veiligheidsoplossingen is groot.

‘PASSAnt’ zet in op experimentele ontwikkeling van anomaliedetectie rond vrachtwagens, treinen en schepen. Camerasensoren zullen geïnstalleerd worden op relevante locaties in de havens van Oostende en Moerdijk. Deze data wordt gebruikt om het ‘machine learning’ systeem te leren wat normale en vreemde patronen zijn. Algoritmen worden ontwikkeld voor complexe beeldanalyses zoals het herkennen en classificeren van mensen en voertuigen, het meten van snelheid, herkenning van kentekens, enz. Het systeem zal leren om personen, fietsers, wagens en vrachtwagens van elkaar te onderscheiden op een zeer gedetailleerd niveau en zal bijvoorbeeld het type en model van een voertuig kunnen onderscheiden, net als de kleur, de snelheid van beweging en het kentekennummer. Afwijkende patronen zoals onbevoegde personen, pogingen tot ladingdiefstal, inklimming en smokkel kunnen op die manier vroegtijdig en automatisch worden gedetecteerd.

Om ladingen te beschermen wordt daarnaast ingezet op de ontwikkeling van geavanceerde ‘slimme’ zeildoeken dat een alarm genereert van zodra een poging tot inbraak wordt ondernomen. Daarnaast zal geavanceerd hek- en sluitwerk van Betafence op diverse sites in havengebieden geplaatst worden. Deze verschillende systemen zullen door Securitas worden verbonden zodat in een test-meldkamer permanent signalen opgevolgd kunnen worden. Al deze oplossingen die ‘PASSAnt’ genereert, kunnen in een later stadium op maat gemaakt worden voor andere havens, terminals of bij uitbreiding bedrijventerreinen.

Thema: 1B – INNOVATIE – slimme groei
Op een totaal budget van € 2.707.644,26 levert Interreg een bijdrage van € 1.257.483,84 (46,44%)
Daarnaast ontvangt het cofinanciering van de volgende provincies: Noord-Brabant en West-Vlaanderen
Projectverantwoordelijke: Innovation Center for Security, afdeling INNOS

Binnen deze derde call werden eerder dit jaar 23 projectaanmeldingen goedgekeurd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Programmasecretariaat Interreg Vlaanderen-Nederland
Contactpersoon: Sara Peeters
T: +32 (0)3 240 69 31
E: sara.peeters@grensregio.eu
W: www.grensregio.eu