Eigen YouTube-kanaal Stimulus

Stimulus Programmamanagement heeft voortaan een eigen YouTube-kanaal: StimulusTV. Hierop willen we graag laten zien wat er allemaal gerealiseerd wordt met behulp van Europese subsidies.

Daarom zijn we op zoek naar filmpjes en videoverslagen van projecten die subsidie hebben ontvangen uit Europese programma’s. Beschikt u over een dergelijk filmpje? Mail dit dan naar info@stimulus.nl, dan is het binnenkort te zien op StimulusTV!

YouTube logo

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier