De eerste wereldwijde fotonica congres vindt plaats van 14 t/m 16 juni in het provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch. Ondernemers en wetenschappers van over de hele wereld komen daar bijeen om een nieuwe stap te zetten in de ontwikkeling van deze technologie.

Tijdens de conferentie lichten technologiebedrijven in besloten bijeenkomsten toe waar zij in 2030 (en daarna) denken te staan en aan welke producten zij dan willen werken. Wetenschap en de chipindustrie geven aan wat voor onderzoek en investeringen daarvoor nodig zijn en brengen daarmee het bedrijfsleven weer op nieuwe ideeën. De route naar deze gedeelde toekomstvisie, een zogenoemde roadmap, wordt de uitkomst van de conferentie. OPZuid-project PhotonDelta (Nederlands samenwerkingsverband) organiseert de conferentie op verzoek van AIM Photonics Academy (Amerikaans samenwerkingsverband). Photon Delta verbindt onderzoekers met het hightech bedrijfsleven en investeerders. In Eindhoven alleen houden zich al ongeveer 160 bedrijven bezig met fotonica.

Voorsprong vasthouden

Nederland heeft een voorsprong in de ontwikkeling van chips die werken met licht in plaats van elektriciteit, geïntegreerde fotonica genoemd. Grote publieke en private investeringen zijn nodig om deze voorsprong te behouden. De provincies Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant hebben afgesproken om samen te werken. Ze willen de samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en (mkb-)ondernemers op dit gebied zo goed mogelijk ondersteunen bij het verkrijgen van voldoende financiering en het vinden van partners in binnen- en buitenland.

Samenwerkingsovereenkomst

De provincies werken zoveel mogelijk aanvullend aan elkaar. Bedrijven in Brabant en de Technische Universiteit Eindhoven ontwikkelen en produceren vooral chips voor datacenters. Bedrijven in Overijssel, in de omgeving van Enschede, en Universiteit Twente richten zich juist op toepassingen voor telecommunicatie en de medische industrie. Gelderland heeft met de fabriek van NXP een belangrijke faciliteit voor het produceren van chips. De regio’s willen samen de standaard bepalen voor de nieuwste generatie chips. Zij kunnen hierdoor een substantieel aandeel veroveren in de opkomende en snelgroeiende markt voor geïntegreerde fotonica.

Fotonica is meer dan telecommunicatie

De markt voor fotonica groeit exponentieel. Wereldwijd is er veel vraag naar chips die data transporteren met lichtdeeltjes (fotonen) in plaats van elektriciteit (elektronen). Deze chips zijn vele malen sneller, kleiner, energiezuiniger en geavanceerder dan de huidige microchips. Bedrijven in o.a. tele- en datacommunicatie, ruimtevaart, landbouw en gezondheidszorg verwachten hiermee grote technologische verbeteringen te kunnen boeken.

Met de komst van augmented reality (zoals Pokemon Go) en het Internet of Things worden in de toekomst miljarden apparaten verbonden met internet. Deze nieuwe generatie chips maakt mogelijk dat de sterk groeiende datastromen snel verwerkt kunnen worden. Fotonica wordt ook op andere gebieden steeds belangrijker. Biowetenschappers kunnen met behulp van deze optische technologie kanker in een vroeg stadium opsporen en DNA sneller in kaart brengen. Of slimme sensors monitoren de normen van luchtkwaliteit en klimaatverandering.

Bron: brabant.nl