Resultaten derde subsidieronde CrossRoads2 Sustainable Energy

Tussen 1 april en 30 april 2021 konden Zuid-Nederlandse mkb’ers em Vlaamse kmo’s voor de derde keer een aanvraag indienen voor de subsidieregeling van CrossRoads2 Sustainable Energy. Zes projecten werden goedgekeurd en ontvingen subsidie.

CrossRoads2 Sustainable Energy is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland en stimuleert grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden die een rechtstreekse impact hebben op de CO2-reductie in de grensregio. Tijdens deze derde openstelling werden negen projectaanvragen ingediend en voorgelegd aan de Raad van Advies voor beoordeling en advies.  Uiteindelijk werd aan zes projecten een subsidie toegekend.

Subsidie voor dertien mkb’ers en kmo’s
Bij de negen aanvragen waren 22 mkb- en kmo-bedrijven betrokken. Daarvan ontvangen dertien bedrijven (zes Nederlandse en zeven Vlaamse) een subsidiebijdrage. De zes projecten richten zich op high tech systemen, agrofood, cleantech, materialen, biobased en circulaire economie en logistiek. Alle projecten en hun concrete doelstellingen op het vlak van CO2-reductie, kunt u binnenkort op de pagina van CrossRoads2 Sustainable Energy vinden.

Vierde call
Op 16 juni opende een bijkomende, vierde call van CrossRoads2 Sustainable Energy met een resterend subsidiebudget van 843.350 euro. Deze korte openstelling sloot op 30 juni. De resultaten hiervan worden eind augustus bekendgemaakt.

Abeelding bij nieuwsbericht over resultaten van call drie van CrossRoads2 Sustainable Energy