CrossRoads2 in de top 3 bij European Enterprise Promotion Awards 2019 in Helsinki

Op dinsdag 26 november 2019 waren collega’s van Stimulus Programmamanagement en VLAIO, namens het CrossRoads2 consortium te gast bij de uitreiking van de European Enterprise Promotion Awards (EEPA) in Helsinki, Finland. Hier werden prijzen uitgereikt om successen van openbare instanties en publiek-private samenwerkingsverbanden die ondernemerschap bevorderen, te belonen. Het CrossRoads2 project kreeg een eervolle, Europese, nominatie in de categorie ‘innovatiebevordering voor het KMO / MKB in een grensoverschrijdende regio’.

CrossRoads2 is een Interreg Vlaanderen-Nederland project waarin grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse MKB’ers wordt gestimuleerd. Deze MKB’ers kunnen een subsidie aanvragen om in een samenwerkingsverband een haalbaarheidsstudie of innovatieproject uit te voeren. Stimulus Programmamanagement is sinds 2016 als projectpartner nauw betrokken geweest in dit project. Voor een grensprovincie als Noord-Brabant biedt dit project een uitgelezen mogelijkheid om kansen te verzilveren op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking. Het animo onder MKB’ers is de afgelopen jaren groot geweest. CrossRoads2 heeft meer dan 150 Vlaamse en Nederlandse partijen samengebracht in grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden. Dit heeft geresulteerd in 56 innovatieprojecten en 35 haalbaarheidsstudies die hebben bijgedragen aan de bevordering van deze grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Nederland.

Het CrossRoads2 project heeft de eerste prijs helaas niet in de wacht kunnen slepen. Desondanks zijn Stimulus Programmamanagement en het CrossRoads2 consortium erg trots op de nominatie die heeft geresulteerd in een plek in de top drie uit ruim 300 ingezonden projecten! Dit motiveert de Provincie Noord-Brabant en het CrossRoads2 consortium om ons te blijven inzetten voor succesvolle grensoverschrijdende samenwerking met als doel maatschappelijke- en economische impact te realiseren!

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier