Het Comité van Toezicht OPZuid 2014-2020 heeft op 8 november 2016 het advies van de Stuurgroep overgenomen om de Management Autoriteit Zuid-Nederland te adviseren het programma opnieuw open te stellen voor de prioriteiten 1B1 “Versterking innovatiesysteem” (€10 mln EFRO) en 4F “Koolstofarme economie” (€ 10 mln EFRO).

Indien de Management Autoriteit Zuid-Nederland op 22 november 2016 akkoord gaat met de voorgestelde openstelling, zullen beide calls van 9 januari tot en met 1 maart 2017 worden opengesteld. Nadere informatie volgt na 23 november 2016.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stimulus Programmamanagement of met de contactpersonen bij een van de provincies.