Brabantse cofinanciering voor uw EMR-project? Last call!

Op 2 november 2020 sluit de zesde en tevens laatste call van het Euregio Maas Rijn (EMR) programma. Aanvragers bij het EMR programma kunnen ook aanspraak maken op Brabantse cofinanciering. Voorwaarden hiervoor is dat het project wordt uitgevoerd door ten minste één partij die in Noord-Brabant is gevestigd en het project ten goede komt aan de provincie. Aanvragers komen in aanmerking voor een cofinanciering tot maximaal 10% van de subsidiabele kosten (tot een maximum van €750.000).

De Brabantse cofinanciering is aan te vragen via de webportal van Stimulus Programmamanagement. Wij zien uw aanvraag met belangstelling tegemoet!

Voor meer informatie over deze regeling, zie: https://www.stimulus.nl/interreg-va/

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2019

Bekijk hier