Unieke samenwerking in innovatieprogramma Battery Competence Center

Bedrijven, kennisinstellingen, nationale brancheverenigingen en overheid bundelen hun krachten in het REACT-EU-project Battery Competence Center. Via het innovatieprogramma willen de partijen kennis en competenties opbouwen rondom batterijtechnologie en daarmee de concurrentiepositie van de Nederlandse maakindustrie versterken. Zij noemen innovatieve batterijtechnologie ‘onmisbaar’ voor het slagen van de energietransitie.

In Nederland assembleren

Het Battery Competence Center wil op termijn batterijpakketten in Nederland gaan assembleren. Dit zal de economische kansen voor Nederlandse OEM’ers en start-ups vergroten. De betrokken partijen spreken van een uniek samenwerkingsverband, doordat zij kennis delen en ervaringen uitwisselen rondom de ontwikkeling van deze batterijpakketten voor zowel bussen, trucks als schepen. Daarnaast bundelen de projectpartners hun krachten ter vergroting van de inkoopkracht van de bedrijven om zo Nederland minder afhankelijk te maken van buitenlandse leveranciers.

Ontwikkelen van prototypen

In dit project gaan de samenwerkingspartners prototypen van batterijpakketten ontwikkelen die circulair ontworpen zijn. De bedoeling is dat deze door de deelnemende partijen in hun voer- en vaartuigen gebruikt kunnen worden.

Zo gaat VDL Groep de opgebouwde kennis inzetten om batterijpakketten voor VDL-voertuigen te produceren. Het bedrijf heeft de ambitie om een demo-productielijn op te bouwen waar batterijpakketten van de band rollen. “VDL maakt nu voor zijn elektrische voertuigen gebruik van batterijpakketten die worden aangeleverd door partners uit Azië”, vertelt specialist e-mobiliteit Menno Kleingeld van VDL Groep. “Om meer flexibiliteit te krijgen, is het van groot belang dat assemblage van voertuigspecifieke batterijpakketten in eigen huis plaatsvindt. Hierbij kunnen wij onze kennis op het gebied van geautomatiseerde serieproductielijnen gebruiken, net als onze ervaringen als gebruiker van deze batterijpakketten. In het ideale geval, assembleren we naast onze eigen batterijpakketten ook pakketten voor andere bedrijven.”

DAF Trucks was in 2018 de eerste grote truckfabrikant die een volledig elektrische truck op de markt introduceerde en heeft inmiddels al meerdere uitvoeringen in haar leveringsprogramma. Jos Habets, Director Operations en lid van de Raad van Bestuur: “De komende jaren zal de vraag naar geheel of gedeeltelijk elektrische vrachtwagens alleen maar toenemen. Daarnaast gaan de ontwikkelingen op het gebied van batterijtechnologie buitengewoon snel. Door kennis en ervaring van collega-ondernemingen, kennisinstellingen en start-ups binnen het Battery Competence Center te bundelen, kunnen we onze concurrentiepositie op het gebied van elektrische vrachtwagens verder versterken.”

“Voor Damen Shipyards is het een unieke kans om kennis vanuit de automotive sector, waar elektrificatie sneller gaat dan in de maritieme sector, toe te passen op de scheepvaart,” zo vertelt Peter van Terwisga, director Group’s Research van Damen Shipyards.

Lopende en nieuwe samenwerkingen

Het Battery Competence Center is een samenwerkingsverband tussen toonaangevende bedrijven, kennisinstellingen, nationale brancheverenigingen en overheid. De oprichters van het Battery Competence Center zijn Brainport Development, RAI Automotive Industry NL, VDL Groep, DAF Trucks, Damen Shipyards, ELEO, NMT, TU Eindhoven en TNO.

“We zijn blij dat deze partijen samen aan de slag gaan in een industrie die zo belangrijk is om ons toekomstig verdienvermogen verder te helpen”, vertelt Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde Economie en Kennis- & Talentontwikkeling van de provincie Noord-Brabant.

Naast bovengenoemde founding partners, sluiten nu en in de toekomst meer partijen uit de batterij- en mobiliteitssector aan. Hierbij kan gedacht worden aan partijen in laadinfrastructuur, recycling, en uit nieuwe mobiliteitssectoren, zoals elektrisch vliegen.

REACT-EU steun voor veerkrachtig herstel

Het project Battery Competence Center ontvangt financiële steun uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Onder de noemer REACT-EU stelt de Europese Unie binnen kaders van de lopende Europese regionale programma’s extra middelen beschikbaar voor een versneld duurzaam, digitaal en veerkrachtig economisch herstel van de regio’s na de coronacrisis. Projecten zijn innovatief, startklaar en dragen bij aan één van de vijf grote maatschappelijke transities op het gebied van klimaat, energie, grondstoffen, landbouw en voeding en gezondheid. Van de Europese REACT-EU middelen gaat € 49,5 miljoen naar het OPZuid-programma voor Zuid-Nederland. Per provincie zijn specifieke thema’s benoemd waar het geld aan besteed wordt.

“Dit project wordt ondersteund door de €2,4 miljoen uit het REACT-EU subsidieprogramma in samenwerking met de provincie Noord-Brabant,” licht Martijn van Gruijthuijsen toe. “Deze steun zorgt in combinatie met de €2,3 miljoen eigen inbreng van de deelnemende partijen voor een stevige impact in het versnellen en verbeteren van batterijtechnologie, waarmee we onze samenleving en economie weer een stukje duurzamer kunnen maken.”

Afbeelding van de lancering van het Battery Competence Center
Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag