De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer hield op woensdag 24 januari 2018 een rondetafelgesprek over de spreiding van toerisme in Nederland. Het doel van het rondetafelgesprek was om inzicht te krijgen hoe meer toerisme kan worden gekregen op plekken waar een economische impuls welkom is en hoe toerisme kan worden beperkt op overvolle plekken. De vraag hierbij was welke instrumenten het Rijk kan inzetten om dit doel te bereiken.

Enkele vertegenwoordigers van gemeenten, ondernemers, brancheverenigingen en experts waren uitgenodigd om aan het rondetafelgesprek deel te nemen. Joost Melis participeerde in dit gesprek vanuit zijn rol als directeur van het House of Leisure (zie foto). Hij lichtte zijn visie en ervaring vanuit Brabant toe en besprak daarbij ook de noodzaak en werkwijze van het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant om nieuw en kwalitatief onderscheidend leisure aanbod te ontwikkelen.

Tot slot deed hij een oproep aan de commissie om de spreiding van toerisme te bevorderen door meer aandacht te vestigen op de ontwikkeling van het leisure aanbod, zoals unieke exploitaties die complementair zijn op het bestaande aanbod in een regio en te investeren in de bereikbaarheid van regio’s en een betere marketing (ook internationaal). Daarnaast brak hij een lans om de huidige gefragmenteerde aanpak tegen te gaan door de krachten te bundelen en efficiënter te werken door middel van een fysiek en virtueel knooppunt dat zorgt voor centrale regie en afstemming op nationaal, provinciaal en regionaal niveau.