Afwikkeling call ‘Innovatieadviesproject’ en ‘Haalbaarheidsproject’

Het MIT Zuid is opengesteld van 19 mei 2015 tot en met 1 september 2015. Op 21 mei is het loket voor de instrumenten ‘Innovatieadviesproject’ en ‘Haalbaarheidsproject’ gesloten in verband met het bereiken van het subsidieplafond op 20 mei. Er zijn 88 subsidieaanvragen ingediend waarvan 86 aanvragen voor ‘Haalbaarheidsproject’ en 2 voor ‘Innovatieadviesproject’.

Om in behandeling te kunnen worden genomen moest elke aanvraag voorzien zijn van een positief advies van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij van de provincie waar de aanvrager gevestigd is. De ROM’s hebben inhoudelijk advies gegeven op basis van in hoeverre het project bijdraagt aan de MIT Zuid doelstellingen.

Stimulus Programmamanagement heeft alle ingediende projecten eerst beoordeeld op volledigheid. Vervolgens zijn de volledige projecten beoordeeld op de subsidievereisten en is op elk project een financieel technische toets uitgevoerd.

De 65 volledige aanvragen voor ‘Haalbaarheidsprojecten’ zijn door Stimulus Programmamanagement positief beoordeeld voor een totaalbedrag van € 2,7 miljoen subsidie: 9 in Zeeland, 7 in Limburg en 49 in Noord-Brabant. 23 projecten zijn afgewezen. Alle aanvragers zijn geïnformeerd over het genomen besluit.

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag