37 MIT Zuid R&D samenwerkingsprojecten geselecteerd

Op 6 september 2018 sloot de tender voor MIT Zuid R&D samenwerkingsprojecten en zijn 80 aanvragen ontvangen. Stimulus Programmamanagement heeft alle ingediende projecten beoordeeld en de volledige en binnen MIT Zuid passende aanvragen voorgelegd aan de Deskundigencommissie. 37 R&D samenwerkingsprojecten ontvangen een projectsubsidie. Het subsidieplafond van € 7.324.800 is hiermee volledig benut. Voor subsidie in aanmerking komende projecten richten zich op innovaties in de volgende topclusters: Agrofood, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (9), Biobased (1), Chemie & Materialen (3), HTSM (14), Life Sciences & Health (7), Logistiek (2), en Maintenance (1). De volledige lijst van projecten en begunstigden is hier te vinden.

 

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier