Openstelling MIT Zuid R&D leidt tot 35 innovatieprojecten

De onlangs gesloten openstelling voor MIT Zuid R&D samenwerkingsprojecten heeft geleid tot 35 projecten in Zuid-Nederland (met 82 betrokken projectpartners) die in aanmerking komen voor een MIT subsidie. Hiermee is het subsidieplafond van € 7.324.800 volledig benut. Naast deze subsidie investeren de betrokken bedrijven zelf € 14,5 miljoen in hun innovatieprojecten. De geselecteerde projecten richten zich op innovaties in de volgende topclusters: Agrofood, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (5x), Biobased (1x), Chemie & Materialen (2x), HTSM (20x), Life Sciences & Health (4x), Logistiek (2x), en Maintenance (1x). 32 van de 35 projecten hebben een crossover met een tweede topcluster. De volledige lijst van projecten en begunstigden is hier te vinden.

In totaal heeft Stimulus Programmamanagement voor deze openstelling 103 aanvragen ontvangen, met daarbij 327 betrokken projectpartners. De projecten die aan de technische vereisten voldeden zijn voorgelegd aan de Deskundigencommissie wat geresulteerd heeft in de 35 geselecteerde innovatieprojecten die MIT Zuid subsidie ontvangen.

 

 

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier