POP3 loket gesloten

Van 6 maart tot en met 13 april 17.00 u stond het loket open voor de maatregel samenwerking voor innovaties, in het kader van EIP. Projecten konden ingediend worden voor deze maatregel die onder het POP3 programma valt. Inmiddels is het loket gesloten.

Er was veel animo voor de call: er zijn in totaal 27 aanvragen ingediend, waarbij voor bijna 10,8 miljoen euro subsidie is aangevraagd. Het beschikbare budget voor deze maatregel in totaal is 4.340.000 miljoen euro.

Stimulus Programmamanagement beoordeelt alle ingediende projecten op volledigheid en ontvankelijkheid. De volledige en ontvankelijke aanvragen worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de selectiecriteria. Hieruit volgt een rangschikking van projecten die als voldoende worden beoordeeld. Op basis van deze rangschikking wordt het beschikbare budget toegekend.

handen samenwerking
Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier