158 MIT Zuid Haalbaarheidsprojecten ontvangen projectsubsidie

Vanaf 9 april konden er projectaanvragen voor MIT Zuid haalbaarheidsprojecten worden ingediend. Er zijn in totaal 281 volledige aanvragen ontvangen, waarvan 269 op 9 april 2019. De beoordelingsvolgorde is voor deze aanvragen bepaald door middel van loting. Vervolgens is de inhoudelijke toetsing gestart totdat het subsidieplafond is bereikt. Na het beoordelen van 240 aanvragen zijn 82 aanvragen negatief en 158 aanvragen positief beoordeeld. 158 haalbaarheidsprojecten ontvangen een projectsubsidie. Het subsidieplafond van € 3.139.200 is hiermee volledig benut. Voor subsidie in aanmerking komende projecten richten zich op innovaties in de volgende topsectoren: Agri & Food (28), Chemie en Biobased economy (21), HTSM (87), Life Sciences & Health (17), Logistiek (4), en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (1). De volledige lijst van projecten en begunstigden is hier te vinden.

 

 

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2018

Bekijk hier