Inloggen Stimulus webportal voortaan via eHerkenning of eIDAS

Het gebruikelijke inloggen in het Stimulus webportal gaat veranderen per medio maart. Voor het indienen van nieuwe aanvragen, dient u gebruik te maken van een nieuw webportal waarbij u voor het inloggen gebruik dient te maken van eHerkenning (EH2+) of eIDAS. Dit doen we om de nieuwste normen op het gebied van informatiebeveiliging te volgen.

Onderscheid tussen lopende projecten en nieuwe aanvragen

Vanaf medio maart zult u op het Stimulus webportal de keuzemogelijkheid krijgen tussen projecten die voor 2022 zijn ingediend en project die vanaf 2022 worden ingediend.

  • Lopende projecten (ingediend voor 2022):
    De gebruikelijke manier van inloggen met uw Stimulus account wordt aangevuld met een zogenaamde emailverificatiestap. Daarnaast krijgt u de mogelijkheid om uw account om te zetten naar eHerkenning of eIDAS.
  • Nieuwe aanvragen (vanaf 2022):
    Wilt u een nieuwe aanvraag indienen? Dan dient u een nieuw account aan te maken, waarmee u middels een tweetraps-verificatie dient in te loggen. Bij het inloggen krijgt u de keuzemogelijkheid tussen inloggen met eHerkenning, eIDAS of ‘Anders inloggen’. De laatste optie is enkel beschikbaar voor aanvragers die (nog) niet in het bezit zijn van een KvK registratie. Zij loggen in met hun gegevens en ontvangen vervolgens een code per mail die ingevoerd dient te worden in het webportal.

EHerkenning en eIDAS

EHerkenning is een veilig en betrouwbaar inlogmiddel waarmee u als ondernemer reeds bij vele dienstverleners en overheidsinstanties dient in te loggen. EIDAS is een Europees alternatief inlogmiddel voor eHerkenning dat kan worden gebruikt om ook op een veilige manier op websites in te loggen. Ondernemers die nog geen gebruik maken van eHerkenning of eIDAS, maar dit jaar wel subsidie willen aanvragen, adviseren wij om minimaal twee weken voorafgaand aan een openstelling het inlogmiddel aan te vragen.

Aanvraag via intermediair

Maakt u gebruik van de hulp van een intermediair bij het opstellen en indienen van uw aanvraag? Dit is geen probleem met de nieuwe inlogprocedure. Veel intermediairs zijn reeds in het bezit van eHerkenning en kunnen via het middel namens u inloggen en uw aanvraag indienen. Aangezien een ondertekende machtiging één van de verplichte bijlagen is bij alle subsidieregelingen van Stimulus Programmamanagement, hoeft u geen gebruik te maken van een ketenmachtiging.

Tijdig uw inlogmiddel aanvragen voor MIT 2022 en OPZuid 2021-2027

Het nieuwe portaal met de nieuwe inlogmethode zal voor het eerst worden ingezet bij de openstellingen die in de eerste helft van 2022 worden verwacht, waaronder MIT Haalbaarheid en OPZuid 2021-2027. Voor de openstelling van de MIT Haalbaarheid in 2022 is het specifiek van belang om tijdig voorbereidingen te treffen, aangezien het loket open zal gaan op basis van first come, first serve. Indien u op de dag van openstelling niet in het bezit bent van een geldig inlogmiddel, kunt u niet op het portal inloggen en dus niet op die dag uw subsidieaanvraag indienen.

Heeft u overige vragen over het inloggen op het Stimulus webportal? Neemt u dan contact met ons op via het mailadres it-helpdesk@stimulus.nl, of via het telefoonnummer 040 296 0103.

Dit een voorbeeld van de inlogmethodes in het EFRO webportal vanaf maart 2022.