Zo komt Noord-Brabant sterker, slimmer en duurzamer uit de coronacrisis

Met het opheffen van de coronamaatregelen en financiële steun voor bedrijven, slaan het Brabantse mkb, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en de Provincie Noord-Brabant de handen ineen om samen sterker, groener en slimmer uit de coronacrisis te komen. Vrijwel direct na het uitbreken van de pandemie stelde de Europese Unie extra geld beschikbaar voor een snel en veerkrachtig economisch herstel van de regio’s. Daarvan ging 49,5 miljoen naar Zuid-Nederland. Door deze REACT-EU-middelen te investeren in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van klimaat, energie, landbouw, voeding, grondstoffen en gezondheid maken de drie zuidelijke provincies onze samenleving beter bestand tegen toekomstige uitdagingen. Eenentwintig Brabantse projecten die op vernieuwende wijze bijdragen aan deze vraagstukken komen in aanmerking voor subsidie.      

Belangrijk voor Brabant
Ruim 27 miljoen euro uit de subsidiepot gaat naar Brabant. De provincie heeft een aantal thema’s benoemd die specifiek van belang zijn voor onze regio. Het geld wordt met name ingezet voor de ontwikkeling van nieuwe digitale producten en diensten in de zorg en de steden, verduurzaming van bestaand vastgoed, om- en bijscholing van werkende en potentieel werkende Brabanders en nieuwe technologieën op het gebied van energieconversie en – opslag, groene mobiliteit, gezondheid, kunstmatige intelligentie en agrofood.

Toekomstbehendige economie
Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde  Economie en Kennis- & Talentontwikkeling van de provincie Noord-Brabant: “Samen met de Brabantse steden hebben we in de coronacrisis een gezamenlijke herstelagenda ontwikkeld, waarmee we investeren in het structurele groeivermogen van de Brabantse economie. Nu is het moment om onze arbeidsmarkt te versterken en te investeren in de oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen. Met de bijdragen uit het REACT-EU fonds kunnen we deze projecten een extra boost geven en de innovatiekracht in onze provincie vergroten.”

Batterijkennis opbouwen door unieke samenwerking
Om de energietransitie te doen slagen, is innovatieve batterijtechnologie onmisbaar. Nederland kent sterke spelers in de mobiliteitssector die inzetten op het elektrificeren van hun voer- en vaartuigen. Door krachten te bundelen met kennisinstellingen, het mkb en veelbelovende startups op het gebied van batterijtechnologie en –productieprocessen, wil het Battery Competence Center batterijpakketten in Nederland gaan assembleren en daarmee de economische kansen voor de maakindustrie vergroten. Het Battery Competence Center ontvangt daarvoor REACT-EU-subsidie. Het consortium bestaat uit de toonaangevende bedrijven DAF Trucks, VDL Groep, Damen Shipyards, startup ELEO Technologies, de kennisinstellingen TNO en Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), de economische ontwikkelingsmaatschappij Brainport Development en brancheverenigingen RAI Automotive Industry NL en Netherlands Maritime Technology (NMT). Naast deze founding partners, sluiten nu en in de toekomst meer partijen uit de batterij- en mobiliteitssector aan. Hierbij kan gedacht worden aan mkb in de laadinfrastructuur of recycling  en uit nieuwe mobiliteitssectoren, zoals elektrisch vliegen.

“De REACT-EU-steun zorgt in combinatie met de eigen inbreng van de deelnemende partijen voor een stevige impact in het versnellen en verbeteren van batterijtechnologie, waarmee we onze samenleving en economie weer een stukje duurzamer kunnen maken”, aldus Martijn van Gruijthuijsen.

 Op zoek naar een duurzaam voedselsysteem
Een ander project wat subsidie ontvangt is ‘HC2, hybride leren in een circulaire omgeving’ van de samenwerkingspartners The Chocolate Factory en Circular Food Center. Zij realiseren een hybride leeromgeving waarin consumenten, leerlingen, studenten en werkenden gezamenlijk nieuwe inzichten, technieken en vaardigheden ontdekken en verwerven om zo de transitie naar een duurzamer en gezonder voedselsysteem, voedingsindustrie en haar werknemers, consumenten en toeleveranciers mogelijk te maken. Door dit innovatieve concept wordt een brug geslagen tussen de regionale opleidingen en het bedrijfsleven.

REACT-EU logo
Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2020

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag