Zeeland zet Europese herstelmiddelen in voor duurzaam groeivermogen, aanjaagregeling voor innovaties in de vrijetijdssector, binnenstedelijk fieldlab en versterking ecosysteem


Duurzaam groeivermogen

Een deel van de subsidie gaat naar innovaties in zwaar getroffen sectoren in Zeeland, zoals bijvoorbeeld de vrijetijdssector en de cultuursector. Van bedrijven die subsidie ontvangen, wordt verwacht dat ze een project uitvoeren waarmee ten eerste een innovatie uitgetest wordt en ten tweede een economisch en maatschappelijk perspectief wordt gecreëerd. Dat perspectief is de bijdrage aan de langdurige ontwikkeling van Zeeland, het duurzaam groeivermogen. Dit gaat dus verder dan het perspectief voor één of een groep MKB-bedrijven. Omdat het MKB zwaar getroffen is, kan de subsidie ook aangewend worden voor de ontwikkeling en uitvoering van een aanjaagprogramma waarmee innovatieprojecten van vrijetijdsondernemingen gesubsidieerd kunnen worden. Ook is er budget beschikbaar voor een fieldlabproject waarin cultuur en detailhandel in Zeeuwse binnensteden elkaar gaan versterken.

Versterking bestaand ecosysteem

Een ander deel van de middelen wordt ingezet voor het versterken en uitrollen van het bestaande Zeeuwse regionale innovatie-ecosysteem. Onder Campus Zeeland leveren de kennis- en innovatienetwerken hieraan een grote bijdrage. Samenwerkingsverbanden van bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen en overheden bundelen de krachten om te zorgen voor een sterke koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dat moet de innovatiekracht van Zeeland vergroten en zorgen voor een toekomstbestendige economie waarin jonge, goed opgeleide mensen het bedrijfsleven versterken.

In totaal hebben diverse projecten uit zes kennis- en innovatienetwerken subsidie ontvangen: Industrie en Maintenance, Havens en Logistiek, Agrifood, Seafood, Circulair bouwen en Vrijetijdseconomie.

De subsidieprojecten dragen bij aan de realisatie en versnelling van innovaties binnen de bovengenoemde kennis- en innovatienetwerken op het gebied van verduurzaming, digitalisering en herstel van veerkracht.

 

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag