OPZuid is per 1 november opnieuw opengesteld voor de indiening van projecten in het kader van investeringsdoelstellingen 1B1 Versterking innovatiesysteem. Er is een bedrag van 10 miljoen euro beschikbaar voor deze call. Die richt zich specifiek op systeemversterkende clusterprojecten. Subsidieaanvragen kunnen via de EFRO-webportal worden ingediend van 1 november 2015 tot en met 29 februari 2016.

Ondersteuning vanuit Stimulus

Er wordt opnieuw gewerkt met een tendersysteem. Dit houdt in dat, na afloop van de aanvraagperiode, gelijktijdig op de aanvragen wordt beslist op grond van onderlinge vergelijking van een aantal criteria. Meer informatie over deze openstelling vindt u op de website van Stimulus Programmamanagement. In het OPZuid wordt nadrukkelijk gestuurd op de werving van kwalitatief goede projecten. U heeft de mogelijkheid uw projectinitiatieven en –aanvragen technisch te laten toetsen op ontvankelijkheid, volledigheid en duidelijkheid door Stimulus. U kunt hiervoor contact opnemen met een programmamanager van Stimulus Programmamanagement of uw contactpersoon bij het provinciale OPZuid-steunpunt.

Ondersteuning vanuit triple helix organisaties Zuid-Nederland

In de inhoudelijke programmasturing binnen OPZuid heeft ‘het veld’ i.c. de triple helixen een belangrijke rol gekregen. De triple helixen werken met u, indien u wenst, een projectinitiatief op naar een innovatieversterkend niveau op schaal van Zuid-Nederland. Uitgangspunt hierbij is de Regionale Innovatie Slimme Specialisatie Strategie (RIS3) met als kwalitatieve onderleggers de innovatieprogramma’s Zuid-Nederland. Deze vindt u hieronder bijgesloten. Doel is die projecten te steunen en plannen binnen de innovatieprogramma’s Zuid-Nederland en zodoende een onderscheidende bijdrage leveren en impact hebben op de economische topclusters in de Regionale Innovatiestrategie Zuid-Nederland.

De samenwerkende triple helix organisaties bieden u op uw verzoek als initiatiefnemer vrijblijvend advies en hulp. U kunt hiervoor terecht bij een van onze programmacommissies die de aanvragen kwalitatief helpen versterken.

Voor het maken van een afspraak met de voor u relevante programmacommissie, kunt u contact opnemen met een van onze triple helix partners. Eerste aanspreekpunt voor de innovatieprogramma’s en de programmacommissies zijn:

Delta Region info@deltaregion.eu 076-5200247
LED/Brainport info@ledbrainport2020.nl +31 655823129 www.ledbrainport2020.nl
AgriFood Capital Noordoost-Brabant r.schutten@agrifoodcapital.nl 073 613 29 96

Wij adviseren initiatiefnemers van projecten om tijdig van deze mogelijkheden gebruik te maken. De bijeenkomsten van de programmacommissies Biobased en Maintenance Zuid-Nederland staan voor de volgende data gepland:

Programmacommissie Biobased Zuid-Nederland

November:
vrijdag 13 november van 15.00 tot 17.00 uur in Eindhoven

Januari:
dinsdag 12 januari van 15.30 tot 17.30 uur in Eindhoven
dinsdag 19 januari van 15.30 tot 17.30 uur in Eindhoven

Programmacommissie Maintenance Zuid-Nederland

November:
dinsdag 17 november van 14.00 tot 16.00 uur in Tilburg

Innovatieprogramma’s RIS3: