• Printed Electronics

Projectbeschrijving

De afgelopen jaren zijn grote stappen gezet in de ontwikkeling van de technologie die het printen van elektronica mogelijk maakt. Het printen van elektronica op een flexibele ondergrond resulteert in een grote mate van vormvrijheid, lagere kosten en veel toepassingsmogelijkheden. Daardoor zal geprinte elektronica veel toepassingen vinden in verschillende sectoren, waaronder Healthcare en Logistiek, wat zal leiden tot een wereld die gezonder, veiliger, eenvoudiger en slimmer is. De komende jaren zal de Printed Electronics (PE) sector zich sterk ontwikkelen tot een volwassen wereldwijde markt met een verwachte omvang van 200 miljard euro in 2025.

Om de Printed Electronics sector tot industriële bloei te brengen, is het van belang dat de spelers in de keten meer gaan samenwerken dan nu het geval is. Dit kan door de spelers te organiseren in een innovatief ecosysteem. Het PE ecosysteem in Zuid-Nederland heeft alles in zich, om zich te positioneren als dominante speler in deze industrie. De regio heeft met het Holst Centre, als speler met wereldfaam op het gebied van R&D, een voorsprong op de rest van de wereld. Deze voorsprong moet nu benut worden, door de ontwikkelde technologie en producten naar de markt te brengen. Het triple helix ecosysteem maakt dit mogelijk in deze regio, waarin een groot aantal ondernemingen, aangevuld met kennisinstellingen en overheden, gezamenlijk alle facetten van de PE supply chain afdekken.

Verregaande samenwerking tussen technologieontwikkelaars en gebruikers door de gehele keten, zal dit ecosysteem positioneren als een dominante speler in de volwassen wordende PE markt, van R&D tot commercialisatie (nieuwe producten), in de vele applicatiedomeinen.