• PHOTON DELTA

Projectbeschrijving

Fotonica is wereldwijd sterk in opkomst en Europees een Key Enabling Technogy. Fotonica is gebaseerd op de wisselwerking tussen licht (fotonen) en elektronen (elektronica) en kent allerlei toepassingen voor computers, lasers, leds, zonnecellen en optische chips. Volgens kenners zal fotonica eenzelfde economische revolutie op wereldschaal ontketenen als elektronica enkele decennia eerder. De verwachting is dat geïntegreerde fotonica in 2020 een wereldwijde marktomvang van 50 miljard euro zal omvatten.

Kennisinstellingen en bedrijven in de Brainport regio hebben Europees en wereldwijd een koploperpositie gerealiseerd in de fotonische technologie. Inmiddels zijn er in Nederland zo’n 150 bedrijven actief op dit gebied en dat aantal groeit gestaag. Het is dan ook belangrijk dat we nu het ecosysteem laten groeien.

Het project Photon Delta moet onder meer nieuwe bedrijvigheid genereren, de huidige infrastructuur versterken en het imago van Brainport als wereldleider op het gebied van geïntegreerde fotonica verder opbouwen.

Tot de alliantie achter Photon Delta behoren o.a. de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Brainport Development, BOM, Kamer van Koophandel, de provincie Noord-Brabant, de bedrijven SMART Photonics en EFFECT Photonics en onderzoeksinstituten Cobra, JePPIX en Nanolab@TUe. Het doel van Photon Delta is om na een eerste opstartperiode zelfstandig te kunnen opereren en daarbij de groei van het ecosysteem te realiseren, vooral door de spelers zelf. Het binnen Photon Delta opererende Photonica Instituut moet een en ander in goede banen leiden.